unitáriusok elleni összefogás történelmi hitelesség nélküli hagyománya - össznemzeti összefogás

talán minden jóeérzésű embert sért hogy évről évre, a történelmi tényeket figyelmen kívül hagyva a csíksomlyói búcsú "össznemzeti összefogásának" a hagyománya, az unitárius erőszakos hittérítésben gyökerezik ... szóval kell lennie egy magyar ellenség-képnek hogy a magyarok összefogjanak ? ..ez az ellenségkép pedig évről évre az a történelmi tényeket meghamisító János Zsigmond fejdelemi unitárius hittérítésének a felemlegetése ... az unitárius testvér-ellenség ....?

... miként lehet "össznemzeti összefogásról" elmélkedni, amelynek egyik okát, éppen  Erdélyben az 1568-ban,a magyar  Dávid Ferenc által - hit és lelkiismereti szabadság országgyűlési határoza alapján alapított  egyházat -  az Egy Isten vallását hírdető keresztény unitáriusok elleni összefogást jelöli meg ?

... szóval a pünkösdi csíksomlyói búcsún  - az idén is - unitáriusok is részt vesznek, mert össznemzeti résznek érzik magukat, akkor hát miért kell (?) évről évre kényelmetlenül érezzék magukat azért a minden évben  következetesen felemlegetett történelmi hamisítsáért, hogy őseik erőszakos hittérítők lettek volna ?
 ( akit érdekel nézzen utána a történelmi tanulmányok sokaságának, miszerint minden alapot nélkülöz a János Zsigmond-i erőszakos hittérítés  legandája ! )

... hogyan lehet egy magyar összefogás ( immár eképpen hamis ) illuzióját éppen egy magyar vallás hívei ellen hangolva megfesteni ?

.. az csak egy halk kérdés marad, hogy a katoilkus búcsú megtisztulásához miképpen járul hozzá a hamis erőszakos leganda alapján tanított összefogás ,   mint " lelki eledel "...

szóval szomorú vagyok ...

... az unitáriusoknak is van egy évi zarándoklata a Szejkei, de mi nem a katolius, vayg más felekzetek hittérítése ellenében gyűlünk össze ( amiben volt történelmi részünk ) hanem a hit és lelkiismereti szabadság zászlaját magasra emelve ünnepeljük üdvösségünk ajándékát a hitünk gyakorlatában...

Isten áldjon meg minden csíksomlyói pünkösdi magyar zarándokot és a szentlélek fénye világosítsa meg értelmüket, lelküket, hogy ne a hamis legendákra építsük összefogásunkat, hanem a midenneket megáldó és megtartó szerető mennyei Atyánknak a szeretetéből táplálkozva, építsük miközöttünk a jézusi ember-, és Istenszeretet országát , s ez országban találjunk hitünk szülőföldjén otthonra, mi magyarok is!

Ámen

Sándor Szilárd

2009.  Forrás:  http://szilard1revc1967.spaces.live.com/blog/cns!73A04D5690C61B09!792.entry