" Ilyen bölcsességet is láttam a nap alatt, és nagyon  rám nehezedett: Volt egy kicsiny város, kevés lakóval. Megtámadta azt egy nagy király, körülvette és ostromműveket épített vele szemben. de akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. Akkor ezt mondtam:Többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. A bölcsek nyugodt szavaira kell inkább hallgatni,mint az ostobák közt uralkodónak a kiabálására. Többet ér a bölcsesség a harci eszközöknél,egyetlen vétkes sok jót pusztíthat el." Préd. 9,13-18


Kedves testvéreim. Újév kezdetén a bizalomra , a reménységre szeretnénk hangolni gondolkodásunkat, jövő-várásunkat. Tudjuk, hogy ez a kezdet mégsem a semmiről való elindulás, mert egy folytonosságnak a része. Nem indulunk úgy el 2009 januárjában, hogy ne látnánk a kapcsolatot 2008-al. Nem törölhetjük, sem az emlékeinkből, sem pedig az érzéseinkből ki azt amit 2008 után magunkkal hoztunk. Nem tudunk tehát egy teljesen tiszta lappal, egy teljesen tiszta kezdettel indulni. Továbbra is vezekelnünk kell azokért a bűnökért, amelyekből nem kaptunk feloldozást, és továbbra is szárnyalhatunk a lelkiismeret és gondolat szabadságával. 2009 kezdete bárhogy szeretnénk mindenben újnak látni, mégis csak jó ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy 2008 folytatása és nem egy teljesen új kezdet.Új kezdet- ami  a 2009-es évet illeti, de sok mindenben folytatása az előző évnek.Magunkkkal hozott adósságunk nem törlődik el, vagy nem csökken, befeketetéseink haszna sem vesztődik el.   Ez  kezdet tehát valahol a folytonosság is. Habár nem azt mondjuk hogy 2008 decemebrében vagyunk , hanem 2009 januárjában, habár a poros utak már behavazódtak és sok minden megváltozott társadalmi-, politikai, gazdasági életünkben, bárhogy vizsgáljuk is a jelenséget - fel kell ismernünk, hogy ez a kezdet egy folytoosság, egy valaminek a folytatása! Ha ez egyszerű tényt nem vennénk figyelembe , akkor csak önagunkat áltatnánk. Nem törölhet el semmiféle tüzijáték, semmiféle pezsgőkoccintás, semmi éjfélt ütő mánus, vagy dobpergés azt ahonnan jöttünk. Jó tehát ha bölcsen közelítünk - ez év eéső vasárnapján az új év kezdetünkhöz. A bölcsesség ugyanis megvéd a tévelygéstől és megvéd a rossztól is. Miközben e sorokkal elmélkedem az unitpap levelezési listán egy csoidálatos imádságot küldd egy kollegám újévi imádságként éppen az elmélkedésről. Ide másolom , még akkor is, ha az a vád ér, hogy lám milyen könnyú egy szolgálatra felkészülni : -)  Az imádság szerzője  Antoine de Saint-Exupery, a kis herceg írója  :  "Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erõt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések mûvészetére! Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes idõbeosztásban! Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsõrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez! Erõt kérek a fegyelmezettsé ghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat! Õrizz meg attól a naiv hittõl, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelõdünk! Küldd el hozzám a kellõ pillanatban azt, akinek van elegendõ bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!  Ajándékozz elegendõ fantáziát ahhoz, hogy a kellõ pillanatban és a megfelelõ helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek! Õrizz meg az élet elszalasztásának félelmétõl! Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések mûvészetére! "

Igen, annak ellenére, hogy az idei évb a múlt évnek a folytatása, mégis rengeteg lehetőséget tartogat számunkra, és nem mindegy hogy miként indulunk el. Nem mindegy , hogy ez a folytatás, ami egyben agy új naptári évnek is a felismerése , milyen kezdeti bizakodással indul el. Felismerjük-e, hogy a lelkünk az Úrtól kapott mécses, vagy sem? Felismerjünk- e, hogy a mécses olaj nélkül nem adhat világosságot és hogy szükség van a lángra is, hogy fény és világosság ragyogjon  , hogy ne járjunk a bölcsesség és hit, a szeretet nélküli sötétségben ?

Nyárádszeredában az idei év kezdete egy olyan folytatásnak a következménye, ami épp most január hónapban ad okot a szomorkodásra , különösen ha világálós híradásokat is   olvasunk, és ezek kapcsán igyekszünk értelmezni önnön hangulatunkat. Olyan világban élünk, hogy mindjárt szabadon nem is tudunk sem gondolkodni, sem érezni, sem véleményt mondani a világháló, az újság, a rádió nélkül. Vajon a gondolkodásunkban, az érzéseinkben, úgy mint a mobiltelefont, vagy mint, az újságot, rádiót,tévét, világhálót beengedjük, betudjuk-e engedni a szentírás üzenetetét ?  Betudjuk-e engedni
a szentírás bölcsességét, a sok más egyébb bölcsesség mellett ? És ha igen, akkor mennyire meghatározza ez a gondolkodásunkat, érzéseinket, hangulatunkat? Csak úgy olvassuk a szentírást, mint egy napisajtót, vagy úgy olvassuk-e el a szentírési verseket, mint egy smst-t... vajon értjük-e a hozzánk szóló üzenetét ? Emlékeztek még talán a Kéve református lap "Mennyei sms"- rovatára ? Vajon van-e számunkra, és ha igen akkor milyen az unitárius vallás sms tömörsége é közérthető üzenete ? Értjük-e Szentírás sms, vagy újságcikkes üzeneteit ? Felismerjünk- e azt a bölcsességet, amit csak Szentírás adhat számunkra ?

A mai szentírási üzenet a Prédikátor könyvéből való. Ha van Pál apostolnak szeretet himnuszra, és ha beszélhetünk jézusi páldázatokról, akkor a Prédikátor könyvének a bölcsesség hasonalatát találjuk meg a 9,13-18 soraiban. Igaz, hogy a bölcsesség szomorú valóságát találjuk meg, a böclsesség fel nem ismerésének, a bölcsességgel szembeni értékek-vesztetsé get találjuk, meg , de a bölcsesség ez értékvesztettsé g ellenére, e semmibe-dobott állapotában is, menedék és megmentő valóság marad. A páldázat egy szegény bölcsről szól, aki bölcsességével megmenti a várost, amit egy nagy király körülvett ostrommal. A bölcsesség sokszor nincs összhangban a gazdagsággal és az elismeréssel -  de ennek ellenére nélkülözhetetlen! A nagy ostrom idején a bölcsesség volt az egyetlen menedék, az egyetlen ami megmentette a várost. A prédikátor könyve nem téár ki arra, hogy ezek az ostromművek mik voltak,csak azt hogy egy kis várost egy nagy király le akart igázni - és egy szegény bölcs mentette eg a várost. Ahogy a veszély elmúlt, senki sem törödőtt a szegény emberrel.De a bölcsesség többe tér a hatalomnál is - tanít a szentírás . Bölcsesség és hatalom. Milyen jó lenne ha a bölcsesség hatalmáról olvashatnánk a továbbiakban ! Igen, a böclsesség sé hatalom sokszor két külön fogalom és nem találkozik csak ritkán,de ezt nem jelenti azt hogy mindenki aki hatalmon van ne lenne bölcs. :-) Éppen Példabeszédek könyvében olvassuk, hogy a király barátja csak a jóindulatú ember lehet. A királynak tehát van hatalma, de van bölcsessége is a Példabeszédek könyvének írója szerint ( aki maga  bölcs  király volt :-)

Szeretett tesvéreim! Az év folytatásában e bölcsesség prédikátori hasonlata legyen számunkra egy olyan sznetírási üznetet amire épp úgy oda tudunk figyelni, mint egy napilap hír-szenzációjára,é pp úgy mint egy újévi sms-re, vagy egy rádió-adásra, esetleg, mint egy emailre, vagy világáhlós kommentárra, elemzésre. Öleljük magunkhoz, öleljük lelkünkhöz a szentírást, ami megadja számunkra a bölcsesség lelkét a szóláshoz és a cselekvéshez a hit dárgha ajándékának a fényében ahol élnünk, járnunk, imádkoznunk adatik. Ámen
 
http://szilard1revc 1967.spaces. live.com/ blog/cns! 73A04D5690C61B09 !745.entry

Sándor Szilárd

2009. január 3.