(Szejke 2008)

Testvéreim Szeretett Atyámfiai! ! 

 

Mindenek előtt engedjétek meg, hogy a Magyarországi Unitárius Egyház híveinek a magam és Elekes Botond egyházunk főgondnokának és Elnökségének nevében a legnagyobb tisztelettel és szeretettel üdvözöljem mindazokat, akik fáradságot nem kímélve, ma az Egyetemes Unitárius találkozón, az egység a szeretet, az Egy Istenbe vetett hit jegyében gyűltek össze. Egy kerek éve készülünk erre az ünnepre mely Egyházalapításunk 440. és a Szejkefürdői Egyetemes Unitárius találkozó 10. évfordulója.

E két nagyszerű ünnep adta kezünkbe a Magyarországi Unitárius Egyház zászlóját, hogy azt magasra emelve és alatta gyülekezve megmutassuk a világnak, de főleg magunknak, hogy ha kicsik is vagyunk és kevesen is vagyunk, de egységesek vagyunk, és ha Isten is akarja, a két zászlóból hamarosan egyet csinálunk, mert szinte négy és fél évszázada együtt gazdagítjuk a magyar szellemiséget és valláserkölcsi téren is mindenhol együtt álltuk meg a helyünket.

 

Henri Pozzi olasz történész szerint Trianonban - "Magyarországot nem büntették, Magyarországot kivégezték!". Én még azt is hozzá merem tenni, hogy nem csupán az országot végezték ki, hanem a magyarságot, a nemzetet is. Bayer Zsolt szavaival, Magyarországon már nincs is nemzet, csak nép! S a nép önmagában nemzet nélkül nem képes gazdagítani az egyetemes Európai Kultúrát. Csupán egyet felejtettek el, hogy e „hon mely adta életünk, hősök csodák hona, e népnek mely hordoz mélabút, és örömében sírni tud, nincs párja rokona”! Ezért hiszem és állítom, hogy lesz feltámadása nemzetünknek, mindannak ellenére, hogy Trianon ma is öli, pusztítja a nemzetet nem beszélve azokról, akik a hatalom megszerzése érdekében sorozatban hozzák létre a virtuális egyházakat és egyházközségeket.

 

Testvéreim, a dráma ennél nagyobb, mert Trianon nem csupán az államot s a nemzetet végezte ki, hanem kivégezte az Egyházakat, melyek valláserkölcsi nevelésbe részesítették a magyarságot. A valláserkölcsi nevelés hiányának köszönhető 2004. december 5-e, amikor a Csonka ország magyarsága képes volt határon túli testvéreit megtagadni. A tagok, és a részek pusztulása hamarosan magával ragadhatja az egész testet, és sajnos a haldokló nemzet még a jól megérdemelt kegyeletet sem fogja meg kapni.

 

Ezek mind fájdalmas epizódjai életünknek, de a legnagyobbik baj az, hogy a szocio-kommunizmus és az agresszív neoliberalizmus tönkretette és lenullázta az egyházakat. Elvették a földjeinket, az ingatlanjainkat és miután kiégették és lelakták, azokat újból eladták jogos tulajdonosaiknak. Az iskolákban eltiltották a valláserkölcsi nevelést, aminek eredménye a félművelt, vallás és erkölcs nélküli nemzedék. Ez a magyarázata annak, hogy 440 éves egyházmegtartó küzdelem után a kontraszelekciónak köszönhetően feltűntek az új próféták, akik alig pár évvel ezelőtt lettek unitáriusok, és akik Szentgericén, és a Reménység szigetén, képzelik el az Unitárius Egyház megváltását. Nem Testvéreim, mert a megváltás itt van Szejkefürdőn, ahol igazol minket a 440 év, a 10 éves Egyetemes találkozó és Orbán Balázs szellemisége.

 

Ezek azok az emberek, akik a maguk érvényesülése érdekében még arra is képesek, hogy szétverjenek egy 440 éves intézményt. Talán ez a mai lelki találkozás, amit áthat Egyházunk nagy szellemiségeinek eszmeisége, megerősít mindanyiunkat hitünkben, szellemi egységünkben és Egyházunk szellemi értékeinek megtartásában.

 

Kívánom, hogy a Gondviselő Isten áldjon meg minden keresztény lelkületű embert, hogy morálisan felemelkedve lehessünk mindnyájan Jézuskövető emberek.

Legyen előtted mindig jól kitaposott út,

Fújjon mindig hátad mögül a szél,

Az eső puhán essen földjeidre,

A Nap melegen süsse arcodat,

És amíg újból találkozunk, hordozzon mindenkit tenyerén az Isten.

 

Szejkefürdő. 2008. aug. 09

Rázmány Csaba

Unitárius püspök