Emlékezés

 

Jókai Mór egyik irodalmi alakja:  egy kincssóvárgó ember, aki drágaköveket indul keresni, s odavezetik a temetőbe. Ott csonkán, törötten meredeznek a legdrágább kövek, a sírkövek. Királyoké, hadvezéreké, költőké, egyszerű és nagy embereké. Egy kő jelöli fekvő ágyukat.  S hol vannak most? Ott a lehámló, elmosódott betűkben a sírköveken. Drágán szerzett kövek ezek. Rajtuk betűk, s bennük a világtörténelem egy-egy darabja, részlete.

            Mikszáth Kálmán utalva Jókainak eme kincssóvárgó emberére tovább folytatja a gondolatot: bölcsen rendelte el a naptár, hogy a halottaknak is legyen egy napjuk, amikor az elevenek elmenjenek hozzájuk látogatóba és megkérdezzék tőlük: mi van odalenn?

            És azok megfeleljenek némán és mégis világosan: hogy ottan nincsen semmi. Hogy a temető egészen a fenekéig föld és semmi más, hogy a poklot itt hagyták s hogy a mennyországot sem vitték el magukkal. Nincs itt semmilyen drágakincs!

Sőt, még a temető kapuján az a biztató szó is hazugság, hogy „feltámadunk”.    

            Igazából nem a sírokban vannak azok, akiket keresünk.

            Ott kint a temetőkben csak köveket, és földet találunk.

Az igazi kegyelet egy tágasabb helyen keres – a szívben. Itt nyugszanak azok, akiket szeretünk s akik nincsenek már.  És ez már nem a halál, és ez már nem puszta keresés, hanem az élő emlékezés.  Itt nincsen halál, itt örökélet van!

            S aki él, az emlékezik, s akire emlékeznek, az örökké él!

 

K.T. az emlékezésről akarok beszélni ezen a novemberi napon: az emlékezésen keresztül elevenedik meg a múlt, lépünk kapcsolatba az élővel, és válik az a kapcsolat valósággá.

A halálról oly keveset tudunk. Annyit tudunk, hogy  “Ami egyszer él, annak meg kell halnia. Nézzétek a virágokat: csak a művirágok nem hervadnak el. De ők nem is élnek!” (Anthony de Mello)

            Igy az élet ellentéte nem is a halál, hanem a nemléttől való félelem, mi lesz ha nem leszünk már? Mi lesz, ha nem leszünk e földön? Hát erről van szó!

Ezért hiszünk mi unitárusok az örökéletben, és ezért valljuk, hogy az élet örök, s benne a halál csak egy állomás, mint a születés. Születésünk előtt is éltünk, léteztünk, és halálunk után is élni fogunk. Csak éppen más dimenzióban, más környezetben.

Hogy milyenben? Ez már a jövendő, amit senki sem tud megmondani.

De mi Istenben bízó hittel várjuk és valljuk az apostollal: hogy mi akár éljünk, akár haljunk, mi istené vagyunk. Isten kezében vagyunk és ott vagyunk a legjobb helyen. Ott voltunk és oda kerülünk vissza! De nem egymagunkban, hanem azokkal, akik emlékezetünkben élnek.

            Ezért emlékezünk november elsején a halottakra, az elmúlásra és felelevenítjük lelkünkben a múltat, az eltávozottakat.

            Mit jelent emlékezni? Visszafordulni a jelenből abba a múltba, amely sohasem halványul el, mert színét és fényét a szeretettől kapja. Hátranézni abba a tükörbe, amely a lélek sugarait veri vissza. Megáll az elhatárolt dolgok mögött s kitárul a végtelenbe – a szép emlék a szeretet őszirózsája!

            Elmenekülünk az emlékek világába, állunk és hallgatjuk az emlékbeszédet.

Ez marad meg bennünk, de ezt magunkkal visszük a jövendőbe, ahova nem egyedül megyünk, hanem emlékeinkkel együtt és bennük, velük együtt visszük a múltat, szeretteinket, halottainkat.

Mindenki viszi magával azt, ami mögötte van, amire emlékezik, s így fognak bennünket is vinni azok, akik ránk fognak emlékezni és eggyé olvadunk az örökkévalóságban.  Ámen!

 

Összeállította Léta Sándor, lelkész

2004. november 1.