Beszélgetés Éltető Lajossal -  II. rész

...szabadelvű vallás, serkenti a hit mellett a gondolkodást is

 

Hogyan, milyen körülmények között ismerkedtél meg az unitárius egyházzal, annak tanításaival?

 

Hosszú folyamat volt, a teológia mindig érdekelt, református vallásom dogmáit nem tudtam elfogadni, az unitárius tanokat logikusabbnak találtam, ezért vonzóbbnak. De erdélyi származásom is szerepet játszott ebben, a magyar történelem, irodalom, kultúra. Az amerikai UU-tól is tanultam, így pl. az egyéni szabadságot értékelni a vallás terén.

 

Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted: unitárius leszel? Vagy egy hosszabb folyamat eredménye volt ez a döntés?

 

Lásd fenn.

 

Miért az unitárius egyházat választottad?

 

Nem vagyok egyháztag.

 

Melyek azok az eszmék, gondolatok, tanítások, amelyeket vonzónak találtál az unitáriusoknál?

 

Türelem, felebaráti szeretet, hazaszeretet, gondolati szabadság, eredményes kulturális munka, jézusi tanítás

 

Mi az, amin szerinted változtatni kéne az unitáriusoknak?

 

A lelkészek képzését modernizálni lehetne; az a benyomásom, hogy tkp. református teológusokat képez ki Kolozsvár.  A publikált prédikációk, videók jelentős hányada nem tartalmaz unitárius gondolatokat, sokszor ugyanazokkal az ószövetségi példákkal illusztrálják a lelkészek a beszédüket, mint református kollégáik. Ezen kívül magyar tárgyakból is kellene vizsgázzanak, irodalomból, történelemből, folklórból. Ma már nem elég a gimnázium! A magyar egyház a magyarságot kell hogy ápolja, nem egy háromezer éves világképet, amikor a csillagokra készülünk!

 

Hogyan éled meg hitedet a mindennapokban? Változott-e valami az életedben mióta unitárius lettél?

 

Sokat foglalkozom az MBK-val, ami egy kicsi, de befolyásos magyar szervezete a amerikai diaszpórában. Írok, nevelek, próbálom javítani mémjeinket, magaviseletünket.

 

Miért ajánlanád másoknak is az unitárius vallást?

 

Elsősorban mert szabadelvű vallás, serkenti a hit mellett a gondolkodást is.

(Kérdezett: Márkó László)

 

Forrás:

http://www.unitarius.org/data/eue/show.aspx?docid=6302