Testvéri szeretet!!

 

�A testvéri szeretet legyen maradandó� .

Zsid 13,1

 

Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

Nézegetem Unitárius Falinaptárunk július 17-re szóló �naprakész� bibliai versét és úgy döntök, hogy ez lesz e vasárnapi egyházi  beszédem alapgondolata. Úgy érzem, hogy e kijelentő módban is íródott apostoli üzenet, sok gondolatot ébreszthet mindannyiunk múlt és jelen életében egyaránt.

Talán első gondolatunk gyermekkorunkba vezet vissza, amikor vérszerinti testvéreinkkel nem csak a játékok, akkor még szerény világában merültünk el, de annál sokkal gazdagabban, lépten, nyomon erről a szeretetről tehettünk bizonyságot egymás iránt. Bizonyára mindenkinek van valamilyen emléke, amely erről a testvéri szeretetről szól. Nekem is van, nem is egy, de a sok közül most egyet megosztok a gyülekezet tagjaival. Úgy szól a történet, hogy az óvoda udvarán több gyermektársunkkal együtt felkapaszkodtunk egy almafaágra és himbálóztunk rajta. Aztán egyszer a túlsúly miatt az ág egyet roppant és máris a földön hemperegtünk, akkor még vidáman. De nemsokára jött az ovonéni és a többi gyermek véleményére hallgatva minket - a fiú ikertestvéremmel � �jelölt ki� vétkesnek. A büntetés, - mint általános módszer akkoriban, -  a sötét éléskamrába való bezárás volt. Igen ám, de nekünk van egy iker leánytestvérünk is, és addig, amíg mi belülről csaptunk iszonyú zajt ordításba menő sírásunkkal, addig ő kívülről addig rúgta az ajtót, amíg a büntetés végrehajtók megunták a csatazajt, és szabadon engedtek fogságunkból. Igen, ha most vissza gondolok annyi év után ezekre a történetekre, akkor azt mondom, hogy a testvéri szeretetet volt az, amely nem csak ez említett alkalommal, de ki tudja hányszor megmutatkozott gyermekkorunk évei alatt.

            Testvéri szeretet � ismételgetem a szavakat és a szép gyermekkori emlékek után, az élet másik oldalára gondolok. Például arra, amikor a biblia tudósítása szerint megtörténik az első? testvérgyilkosság. Kain megöli testvérét Ábelt. Aztán újabb történettel találjuk szembe magunkat. Ézsau és Jákób történetével. Az elsőszülöttségi jogért való versengésben Jákób becsapja apját, csakhogy testvére elől megszerezhesse azt. A következő történet szerint Józsefet a féltékenység miatt eladják testvérei egy kereskedő karavánnak. Majd szörnyű hírrel térnek vissza apjukhoz, Jákobhoz. Vadállatok tépték szét Józsefet.

Hol volt a testvéri szeretet? A különböző élethelyzetek adott pillanataiban ez a szeretet miért nem kerekedett felül, miért nem tudta legyőzni az indulatokat?

Mennyivel másként hangzik a következő, szintén bibliai tudósítás. József, akiről már egy történetet elmondtunk, a kereskedőktől az egyiptomi király udvarába kerül. Viszontagságok után, mivel megfejti a király álmát, a második ember lesz az országban a király után. Az térségben uralkodó éhínség miatt testvérei hozzá fordulnak segítségért, és ő nem tagadja meg a testvéri szeretetet.

            Testvéreim! E történet után, a mindennapok mégis arról tanúskodnak, hogy általában hiánycikk a testvéri szeretet. Addig, amíg ez idáig erről a testvéri szeretetről, mint a családban megélt bensőséges lelki kapcsolatról beszéltünk, most lépjünk ki szélesebb környezetünkbe.

            Jézus mondja: �szeresd felebarátodat, mint önmagadat�. Gondolom, hogy nem tűnik erőltetettnek, ha azt mondom, hogy ebben az esetben is a testvéri szeretetről van szó. Gyermekkorunk vallásórás imádsága jut eszembe. Óh hányszor elmondtuk a templom portikusában:

��Mi testvérek vagyunk mind, emberek,

Törvényünk egy: a szeretet,

Célunk is egy a munkában,

Boldog föld, Istenországa.

            De így van-e ez? Ez imádság szellemében éljük-e életünket én és te és mindannyian Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!?

            Mert nem csak vérszerinti testvéremmel, testvéreimmel kell szeretetben éljek, ha nem minden embertársammal. Igen, Isten gyermekeiként ezt kellene végre egyetemessé tenni és megélni.

            �A testvéri szeretet legyen maradandó� . Ahogyan újra elolvastuk e verset, azt is felfedezhettük, hogy az apostol a jövőről is beszél. Valóban, nem csak a jelenben szükségeltetik megélni a testvéri szeretetet, de annál inkább annak olyan erősnek kell lennie, hogy a jövőben is megtartó erőként hasson a ki életünkben.

            Legtöbbször azonban,  kedves Atyámfiai, embertársaink iránti szeretetünk csak szalmaláng. Fellobban és kialszik, és csak a hamu tanúskodik arról, hogy valaha is lángolt! Nem ilyen kell legyen a testvéri szeretet.

            Ha úgy érezzük, hogy lankad bennünk ez a szeretet, akkor  forduljunk Istenhez. A következőket olvassuk az 1Ján 4, 7-8 versekből: �Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van, és mind az, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. A ki nem szeret, nem ismerte meg az Istent: mert az Isten szeretet�.

            Igen, Isten a mi gondviselő Atyánk, ahogy Ő mindeneknek forrása, úgy Ő adja számunkra e �mentőövként� is használható drága kincset, életünk,  sokszor lelki viharoktól háborgó tengerén. Aki nem fogadja el ezt a segítséget Istentől, az nagyon könnyen elveszhet. Én pedig úgy gondolom, hogy az élet sokkal érétkesebb, mint a halál.

Éppen azért, hogy el ne vesszen Isten eme legszentebb ajándéka, ezért nem hiányozhat belőle egy pillanatra sem a Testvéri szeretet. , hanem örökkön-örökké maradandó kell legyen.     Ámen    

 

Benedek Jakab

2005 július 20.