"Szép gyermekkor, jöjj vissza egy szóra"

 

"Megismertetted velem az életnek útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt". ApCsel 2, 28

 

Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

Ez a vasárnapi istentisztelet a gyermekekről szól. Nem a közelmúltban tovatűnt un. Gyermeknap kapcsán szeretnék beszélni Isten  legdrágább ajándékáról, a gyermekről, ha nem abból az alkalomból, hogy egy évadra befejeződött a vasárnapi iskola. De (főleg) abból az alkalomból is, hogy a következő héten kinyílnak az iskolák kapui, hogy elbocsássák tanítványaikat. Lesz, akinek rövidebb időre engedik el "kezét", - a nyári szünidőre, - lesz, akinek végleg, azzal, hogy ez utóbbiak számára új feladatok következnek.

De, azért, hogy ne távolodjunk el a bibliai verstől se, amelyet az apcsel írója megfogalmazott,  "Megismertetted velem az életnek útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt",

Testvéreim abba az időbe szeretnélek vissza vezetni gondolatban, amikor meg tudtad,  megtudtuk az "angyali örömhírt",  - mint valamikor József és Mária - hogy gyermekünk születik.

Mikor megszületett csodálkozva hajoltunk föléje, a hasonlóságot kerestük, büszkén vállalva az utódlás ilyen szerű érzését (is) . Minden mozdulatát árgus szemekkel figyelve, egyszer csak, gyermekünk rálépett az �életnek útjára�. Alig volt egy éves, talán napokkal kevesebb, vagy több, de mindenbe belekapaszkodott csak, hogy megmaradhasson ezen, az �élet úton�.

Ahogy aztán számára - és számunkra is  - nőtt az élettér úgy töltött el minden újabb nap �örvendezéssel a te orcád előtt�. Gyermekünk növekedésével nőtt Istenhitünk is, sőt, ahogy gyermekünk kezdeti biztonságát, az anyai, apai kéz,  - vagy egyéb megfogható tárgy, asztal, abrosz, szék -  növelte, úgy a mi szülői biztonságunkat, reménységünket maga a gondviselő Isten erősítette. Ez tagadhatatlan Testvéreim. Nem tudom, létezik-e olyan szülő, aki ezt ne tapasztalta volna meg. Ha bevallja, ha nem a gyermekkel kapcsolatosan a legtöbbször Istent kérdezte. A legtöbbször Istentől kapta a tanácsokat, persze a léleknek útján.

De, repül az idő. Sokan azt mondják, hogy csak egy álom. És ebben az �álomképben� sok kis mozaik kocka idézi a múltat. Amikor óvodába ment. Vajon hogy illeszkedik be a többi gyermekek társaságába? Mennyire tud leszokni arról, hogy minden az övé és hogy minden eddig csak érte volt? Mennyire tudja kinyitni szívét és lelkét, értelmét a közösség felé, a mellette levő gyermekek, a társak érdekébe? Egyszerre találtuk szembe magunkat  - szülő és gyermek - ezekkel a �nagy� feladatokkal. Aztán az iskola. A nevelés különféle, minden irányból gyermekünkre törő áradata. Mint felemelt zsilipkapukon az átrohanó víz, úgy mosta, tisztította, látását, értelmét a sok tanács, intés, figyelmeztetés. Néha kérdőre vonás. Máskor a számon kérés. Egyre inkább tudatosult a bibliai vers: �Megismertetted velem az életnek útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt�.

Igen! Lépten, nyomon az élet újabb és újabb ösvényeinek, útjainak megismerése. Lelkükbe szinte észrevétlenül belopta magát az Istentől kapott bizalom. A lelki és fizikai önerősödés folyamata. Belopta életükbe magát a hit. A reménység. Amikor ők maguk is, kérdéseikre válaszra vártak, a szülők, ovonénik, tanítók és tanárok mellett, csendben, halkan Isten is megszólította őket. És biztos vagyok, hogy azt mondják jó volt, sokszor nagy szűkség volt Isten szavára. És az Anyaszentegyház. Lehet, hogy tehernek tűnt, de karjában,  - mint virág a kertész gondozásában,  - úgy szépült és nyílott a lélek.

Hát így repül az idő Testvéreim! Most volt, amikor minket bocsátott el az iskola. (Csak zárójelbe mondom, hogy alig vártuk, hogy sokszor nyűgnek éreztük, a tanácsokat felnőtt okoskodásoknak hittük, és így tovább�)

Sokunk számára bármennyire is fel voltunk tarisznyálva testet és lelket tápláló �elemózsiával�, mégis úgy éreztük, hogy �reánk szakadt� az élet.

Olyan utakat is megismertünk, amelyek távol vannak Isten világától. Amelyek teljesen ellent mondanak azokkal az ismeretekkel, amelyeket még akkor �tiszta gyermek szívvel� megismerhettünk.

Most, amikor ők is kirepülnek az életbe, azt szeretnők, ha gyermekeink, ők az útra indulók, csak szépet és jót ismerhetnének meg ebből a világból.

Azt szeretnők, ha a világ megannyi gyermeke a miénk és másé egyaránt boldog lehetne.

Hogy számukra Isten világa megmaradhatna annak a gyermekkori világnak, ahol kicsik és nagyok mindig mosolyogva köszönthetnék egymást.

Isten gondviselése, áldása kísérje életeteket. Legyen kéréseitek meghallgatója. Váljon valóra életetekben a szentírás üzenete: Megismertetted velem az életnek útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.    Ámen

 

Benedek Jakab

2005. június 14.