Húsvétra készülve!!!

 

“Térjetek meg, mert elközelitett a mennyeknek országa. … Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket”. Mt 3, 2.8

 

Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

MI sen természetesebb mint a Húsvétot megelőző hatodik vasárnap máris ráhangolódni a tavasz nagy Ünnepére. (egyházilag törvényszerű)  Van amikor korábban érkezik az ünnep, van amikor későbben, ez persze általában a holdtölte járásától függ, ez asztronomiai (csillagászati) látlelet – mondhatnók orvosi értelmezésben, ha ezt is sztetoszkoppal (hallgatócső) lehetne mérni, (vizsgálni) -. Azonban ez az Isten teremtette világ bűvös forgókereke, amelyet vallási hovatartozástól függetlenül – kelet és nyugat egyaránt -  a legszigorubban figyelembe vesz. Bárhogyan is forogjon az idő kereke, Isten mindenki számára, minden évben, (ha élünk)  elhozza azt az ünnepet, amely a legnagyobb mértékben járult hozzá a felekezetek közötti megosztottságunkhoz. Itt már  nemcsak az időhatárokat vésszük figyelembe, ha nem annál inkább a hitfefogásmenti nézetkülömségtek is!!.

Az idő legalábbis  - az énszerinti hitfelfogásomban -  nem is lenne akadály, hiszen a tolerancia (tűrelmesség) nemcsak modern világunkban, de már 440 éves unitárizmusunkban kijár mindenkinek, bármilyen vallásos meggyőződésen legyen is a kedves atyánkfia. Mégis figyelembe vévén  az időhatár eltolódásokat, valamint estenként az egyidejüséget is, érdemes elgondolkodni a felolvasott bibliai versen.

Gondolom, hogy a Kedves gyűlekezeti tagok már sokszor hallották, feltételezem, hogy kivülről tudják is az idézett verset. Történelmi és vallástörténeti hátterre bizonyosan ismert még az egyéb elfoglaltság miatt ritkábban templomba járó gyülekezeti tagok között is. Éppen ezért a lelki hátterét szeretném megvilágitani itt és most, amikor  a Szentirásból olvasva “ a lélek az a mi megelevenit”….( ….)

Keresztelő János megelőzve azt, aki a “lélek tüzével” fogja keresztelni az embereket, egy olyan lelki hangulatot teremt a Juda pusztájában, amelyhez hasonló “hitelesen” azóta sem történt. Hogy mit jelent a hiteles, azt azért szeretném, nem megmagyarázni, de érztékelteni, mert a tévtanitások világában, ezek a tanok  ártatlan emberek százainak életét követelik. Pár hete láttam a televizióban, amint egy – szerintem – tébolyodott ember  -  hogyan képzeli el magáról, hogy “messiás”, miként tart  a lélek és fizika  fogságában gyermemkeket és felnőtteket, hogyan  “formálódnak át a “lelki” és “gépi  fegyverek” hatása alatt sokan “messiáshivőkké - várókká” és végűl miként lessz “halottak háza” egy olyan épűletkomplexum, amely sokkal okosabb célokat is szolgálhatott volna, mint “kremataórium” sok tizek számára. Persze itt is felvetődött  a kérdés, hogy megérte-e?

Még egy kevés időt eltöltve ennél a borzalmas képnél, a meglepő az volt, hogy szülők, akik gyermekeiket veszitették el tartottak ki a kényszeritett???? !!! Jószántú??? !!! meggyőződésük mellett, mig mások teljesen a félelem rémületében mondták, soha nem szeretnék, ha még egyszer megtörténne velük egy ehhez hasonló eset.

Kedves Testvéreim! Isten országa nem kézzefoghatóan jön el. Sem azt nem mondják, hogy imé itt van…….Istenországa ti bennetek van:  Amikor az elemi iskolában a gyermeket, engem, téged, megtanitottak az abc-re, az összetéveszthetetlen és teljesen egyértemű volt, hogy csak ennek segitségével lehet olvasni és irni. Ez az értelmi fejlődés fundamenuma volt, és, aki ezt nem tudta lerakni, megerősiteni, aki erre nem tudott épiteni, annak sajnos egészen más “utat” ajánlottak

Igy van ez az Isten orzságával is. Isten országa bennünk van. Jézus nekünk mondja ezt, hisze az ő üzenete örökkévaló és mindenkihez szóll.

Igen érdekes  a 8. verset mgelőző 7. vers mondanivalója. Mondhatnám Testvéreim, hogy  egy “jótollú” ember regényt is tudna irni  a sorok közötti üzenetről.  “Mikor pedig látá, hogy a ferizeusok és szadduceusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjnek, monda nékik: ……..Kicsoda intett meg titetket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljtek?” (Mt 3, 7)

Igen, Keresztelő János kétségbe vonja  a farizeusok és szadduceusok lelki magatartását, hozzaállását, egyáltaláni viszonyulását az egészhez.!!  Megkérdőjelezi őszinteségüket, ami abban a világban enyhén szólva  - a pusztai próféta látásmódját vizsgálva -  teljesen természetes és időszerűnek is tűnt!!

Állmegtérésnek sejti tömeges megkeresztelkedésüket  és ezért, mintegy új lehetőségként javasolja számukra  a 8. versben foglaltakat: “Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket”. Tovább olvasva a bibliai verseket Keresztelő János nem annyira felsorolásszerű, de annál inkább kikövetkeztethető üzenetet mond.  “A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. Azért minden fa, a mely jó  gyümölcsöt nem terem kivágattatik és tűzre vettetik”’. (Mt 3, 10)

Mai világunkban egy jótányit sem veszitett erejéből e 10. vers végkicsengése. Persze a módszer már rég nem egy az egyhez.

A végeredmény azonban a bejárt uttól függetlenül, vagy éppen attól függve határozza meg Isten szine elé való járulásunkat.

A böjti időszak éppen erre int és figyelmeztet. Határozottabban mondva: ezért van. Erre hivja fel figyelmünket. Erre hangolja rá lelkünket.

“Gyümölcstelenségünket” akarja megelőzni!!

Kedves Tstvéreim! Mai világunkban már sokat csökkentek az igények a gyömülcstermést illetően. Sokszor elégedettek vagyuk, ha gyümülcsfáink szerre és bosztva teremnek, évente, vagy….

A lelki gyümülcsök azonban nem légáramlattól, nem  permetezéstől, vagy esetleg fagykártól függenek. Isten, a mi teremtő Atyánk belénkoltotta nemes fákról va szó. Ezeknek semmi sem árthat, csak önmagunk.  Tavasz közeleg, áldott kikelet, engedjük, hogy virágozzon és teremjen az az életfa, amelyet Isten kinek kinek a maga évszerinti idejében áldott lélek oltoványokkal beoltott.

Testvéreim! Húsvét ünnepére készülve:

“Teremjünk hát a megtéréshez illő gyümölcsöket”.  Ámen

 

 

Benedek Jakab

2008. február 9