Elsőbbség ??? !!!

 

�Jézus ezért magához hívta őket és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok,  akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Közöttetek azonban ne így legyen, ha nem, aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki  első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha nem hogy ő szolgáljon és válságul adja oda életét sokakért�. Mk 1o,42-45

 

            Kedves Testvéreim! Kedves Atyámfiai!

 

Már két héttel ezelőtt, amikor az akkori napirenden levő keresztény és iszlám nézeteltérésekről prédikáltam, már akkor elhatároztam, hogy még visszatérünk ezekre az eseményekre. Azóta tudjuk, hogy sok minden történt ebben az �ügyben�. A világ összes országában, ahol az iszlám követői élnek, mindenütt utcai megmozdulásokra került sor. A tüntetők törtek-zúztak. Épületeket gyújtottak fel, emberek haltak meg, különböző fórumokon álltak ki a kezdeményezők mellet, vagy éppen marasztalták el őket.

A megbántottakat szinte mind e mai napig, valaki meggondolatlansága, állandóan felbőszült állapotban tartja. A legutóbbi esetet egy olasz miniszter magára vett Mohammed karikatúrás trikója jelentette, és annak következménye: az olasz nagykövetség épületének felgyújtása valamelyik iszlám országban. Ő bár a lemondását is felajánlotta, csupán csak azt nem lehet tudni, hogy azért öltötte-e magára a trikót, mert amúgy is le akart mondani, vagy azért mond le, mert valóban hibát követett el!

            Az emberi önérzet sárba tiprásának következménye mind az, ami most forrongásban tartja az arab világot. Persze a dán kezdeményezésre megjött a válasz és a holokauszt, a második világháború alkalmával történt zsidó népirtást tűzte a karikatúra zászlajára az iszlám világ, amely magától értetődő felháborodást keltett a másik táborban.

            Most eltekintve attól, hogy a történelem folyamán, amióta Isten megteremtette a világot,  - mindig a vallás okozta a legtöbb háborút, vagy az ezzel kapcsolatos gondolkodásmód � az ember mindig ragaszkodott �kézzel-lábbal�, értelemmel és turpisággal mindahhoz, ami őt lelkileg megnyugtatta, ami őt az üdvösségre méltóvá teheti.

            Igen, ezeknek a �lelki céloknak� elérése érdekében volt, amikor keresztes háborút hirdettek, volt, amikor szent háborút hirdettek, de mindig, és az eszközökben vajmi keveset válogatva, az ember mindig megpróbálta kiharcolni magának �ami lelkiekben is, az övé�.

            A nyugati világ, Testvéreim, mélyen felháborodik a közel-keleti események kapcsán, de gondol-e egyáltalán valaki is arra, amit a székely humorban így fogalmaznak meg: �a verekedés ott kezdődött, hogy a komám visszaütött�. Emlékszem nem csak én, de bizonyára mindenki, aki itt van, és akinek kisebb testvére van: a szülők mindig ezt mondták oktatás gyanánt, amikor gyermeki ésszel összeszólalkoztunk: te vagy a nagyobb és neked több eszed kell legyen!!

            Igen, gondol-e a fejlettnek mondott, önérzetében sérthetetlen nyugati ember arra, hogy ezt a verekedést igazán ő kezdte!! Igen Európa volt az, aki először ütött!! És most azon csodálkozik, hogy az iszlám világ miért üt vissza.

            Egy kicsit lépjünk ki ebből a világból, amelyben most vagyunk, amelyben élünk, amelynek sokszor mi is így, vagy úgy alkotó részesei, formálói vagyunk. Lépjünk be Testvéreim abba a világba, amely a Jézus világa. Feltétlen ki kell hangsúlyozni, hogy az ő világa, nem e jelenlegi,  mi világunk. É ezt úgy tudjuk megtenni, ha elvegyülünk a tanítványi seregben, és részesei leszünk annak a beszélgetésnek, amely a Zebedeus testvérek kérése kapcsán bontakozott ki kezdetben Jézus és Jakab és János, majd későbben a Jakab és János és a tanítványok között.

            Érdemes elolvasni a történetet. (Mk 1o, 35-41)

            Igen! az üdvösségben, az örökkévalóságban elfoglalandó helyekről vitázva, Jézus a földi, a mindennapi életre tereli a figyelmet.

�..aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki  első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje...

            Testvéreim! Sajnos Jézus szavát nem a szolgálatra, nem az ember felemelésére, nem e világ Istenországává való formálására érti az emberiség. Jézus szavát, már rég átértelmezték, rég megmásították, rég félremagyarázzák nagyon sokan, és rég annak az ideje, hogy sajátos megfogalmazásokban tüntetik fel és hasznosítják ezeket ezrek és milliók.

            Ma az elsőbbség nem ismer felebarátot. Nem ismer szeretetet. Ma az elsőbbség feldúlja mások nyugalmát. Megzavarja közöttünk a békességet. Ma az elsőbbség mélyen felháborodik azon, ha törtetése nyomán valaki ezt szóvá meri tenni.

Ma a szolgálat mások szolgává tevését jelenti. Ma a szolgálat önmagam érdekeinek a szolgálata, anélkül, hogy figyelembe venném, hogy más is él és ő is emberhez méltóan akar élni mellettem. Ma a szolgálat, lám, a lélek megsemmisítését jelenti. Nem számít az, hogy ezzel magát Istent is semmissé nyilvánítjuk.

Elkábított világunkból az evangélista próbál egy kissé önmagunkhoz téríteni: Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha nem hogy ő szolgáljon és válságul adja oda életét sokakért�.

Testvéreim, anélkül, hogy tovább szaporítanók a szót, álljon előttünk Jézus élete és példája. Mi pedig próbáljuk életünket és cselekedeteinket az övéhez formálni, igazítani. Különben világunk egyre inkább eltávolodik Jézus világától, Istenországa pedig csak álom és elérhetetlen délibáb lesz számunkra.

Ne ez legyen a mi célunk, ha nem egymás testvérként való szolgálata, ebben a szolgálatban álljon legelöl, amit Jézus üzen minden jóakaratú embernek ezen a vasárnapon, legyen keresztény, muzulmán, hindu, vagy akárki:  Közöttetek azonban ne így legyen, ha nem, aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki  első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája�.   Ámen

 

Benedek Jakab

2006. 02. 25.