A szeretet ünnepe felé menetelve

Adventi beszéd (2oo5)

 

�Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent�. Kol 3,14

 

�Semmit sem lehet elég idejében, elég korán elkezdeni�, ilyen, vagy valami hasonló gondolat jutott eszembe, amikor pár héttel ezelőtt betértem az egyik nagyáruházba.  Még távol volt az advent is, nemhogy a Karácsony, és már ott pompázott a bejáratnál az ünnep minden díszlete. A rogyásig feldíszített műfenyő, a megszólalásig az emberhez hasonlító mikulás, vagy télapó, ki ahogy nevezni akarja, és láttam olyan vásárlót is, aki biztosan nem akart lemaradni a karácsonyi ünnepről és megrakottan indult hazafelé az ünnep kellékeivel.  

Karon hordozott kisgyermek szűnni nem akaró sírására lettem figyelmes, aki meglátva a karácsonyfát éppen az azon levő egyik díszt szemelte ki magának, és addig nem hagyott félbe a sírással, amíg a személyzet nem kedveskedett neki a kívánt karácsonyfa dísszel. Bár túrpiságot is megpróbáltak a felnőttek, hogy ne azt a díszt adják a gyermeknek, amelyiket akarja, de végül is a kisgyermek győzött.

Ez események óta eltelt pár hét, és lám megérkezett az adventi időszak, mondhatnám így is, hogy a karácsonyi előköszönő. Az adventi koszorúk elfoglalták főhelyüket a templomokban és lakásbejárati ajtókon, és meggyúlt az első adventi gyertya is az elkezdődő készülődés hírnöke. Szinte összegezve az elmondottakat megállapíthatjuk, hogy külsőleg idejében rendeződnek a dolgok, a karácsonyi ünnep díszleteiben már nem okozhat meglepetést váratlan érkezésével.

A keresztény világ és benne a keresztény ember egyre fokozódó lelki éberséggel készül fogadni a szeretet ünnepét. Az adventi időszak erre szolgál. Lehetőséget biztosit számunkra minden évben, hogy el űzzük életünkből a meg-meg mutatkozó közömbösséget, a rosszindulatot, és a lélek tisztaságával közeledjünk a betlehemi jászolbölcsőhöz, találkozni Jézussal.

Testvéreim! Pál apostol a felolvasott bibliai versben a karácsonyra készülődő embernek útravalót kínál.

�Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent�.

Vannak olyan időszakok, amikor az ember jobban kell összpontosítson, és valamilyen oknál fogva jobban is sikerül ez, mint általában.  Nem mintha máskor nem lenne szükség a szeretetre, de mégis valahogy ilyenkor a karácsonyt megelőző időszakban láthatóan és megtapasztalhatóan bizonyossá válik a jóakarat, a nagyobb egymásra való figyelés érzése. És ez mind azért, mert az emberek nem csak külsőleg öltöznek fel és válnak mutatósabbakká, de inkább azért, mert ilyenkor a lélek is felöltözik, egyszerűen fogalmazva azt mondom, hogy: a lélek szebb lesz. Egy olyan igazságot mond az apostol azzal, hogy �a szeretet tökéletesen összefog mindent�, amit megcáfolni nem lehet. Igen, mert ahol  szeretet van,  oda nem férkőzhet be semmi olyan, ami megbontaná a kapcsolatokat ember és ember között. Ahol szeretet van, ott Isten együtt örvend az ő gyermekével. Ahol szeretet van, ott nincsenek kitaszítottak és elhagyatottak. Ahol szeretet van, ott békesség lakozik a szívekben. Ahol szeretet van, ott nincsenek cselszövések és ármánykodások. Az apostol erre mondhatta, hogy a szeretet tökéletesen összefog mindent. A szeretet nem engedi széthullani azt a csodálatos egységet, amely létrejött a teremtés hajnalán a Teremtő és a Teremtmény között.

Csakhogy, ide szeretet kell, mondhatnók, fűzhetnők tovább a gondolatot. És éppen ez az, ami hiányzik sokszor az emberekből!!

Advent éppen erre figyelmeztet. Nem elég minden egyéb a karácsonyi ünnephez, feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet, akkor úgy sem lesz teljes az ünnep.

Sajnos Testvéreim mai világunkban a szeretet is árucikk lett. Esetenként meglehet vásárolni, esetenként el lehet adni, kapzsi módon el lehet zárni, hogy ne férjen senki hozza, és még sokáig lehetne sorolni mindazt, amire képes az ember a szeretettel kapcsolatban. Pedig Isten azt nem kereskedés céljából adta egyik gyermekének sem. Ha nem azért, hogy éljük meg a szeretetet, azért adta, hogy önzetlenül, életünk minden pillanatában átadjuk egymásnak. Azért adta, hogy összekapcsoljon minket embereket.

Advent első vasárnapján mit kívánhatnánk egyéneknek és közösségeknek, egyedül élőknek és családoknak, minthogy �Öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent�. Igen, Öltsük magunkra Testvéreim ezt az isteni ajándékot, drága öltözetet, hogy ez tegye igazán egyre teljesebbé készülődésünket, és ez tegye igazán gazdaggá a nemsokára közénk érkező Karácsonyi ünnepet. Ámen

 

Benedek Jakab

2005. december 1.