A szeretet összetevői

 

"Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek".
Róm 13,8

 

Kedves Testvéreim!

Bizonyára a gyülekezet tagjai közül sokan emlékeznek a 70-es évek vége, 80-as évek eleje időszakára, amikor először csak hírét vettük, utána már kézbe is vehettük a Bűvös kockát! Rubik Ernő magyarországi feltaláló alkotása volt ez.

Abban az időben sok gyermek ezért várta az angyalt, vagy egy kiemelkedőbb napot életében!! Ez egy sikertörténet, amelynek lényege az üzleten túl a gondolkodás, a fantázia, a gyorsaság. Az volt a legügyesebb – egészen a világbajnokságig ment a verseny, és ezt 1982 Június 2-án rendezték Budapesten 19 ország részvételével (országonként 1-1 fővel) , - aki oldalanként egyforma színre tudta állítani a kockarészeket a legrövidebb időn belül. A kocka egyik igen fontos tulajdonsága, hogy mozgatás során nem hull darabjaira, úgy kapcsolódnak egymáshoz a részecskék, hogy minden mozdulatnál együtt maradnak.

Kedves Testvéreim! Olvasva a bibliai versünket, mintha szintén egy ilyen bűvös kockát, szemlélnénk - de most már lelki vonatkozásban. Annál is inkább, mert Pál ap. felsorolásában, a szeretetnek szintén sok összetevője van. "A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy". 1Kor 13,1-13

Ha a "Bűvös kocka" szemszögéből vizsgáljuk a szeretet összetevőit, akkor ez is, több mint 15, teljesen különböző színezetű részből áll, és ezeknek is mind-mind az az érdekessége, hogy külön mozgathatók a szeretet tengelye körül, de összességükben adják azt a legteljesebb lelki kincset, amelyet az igazi szeretetnek nevezünk.

Még mindig a Kockáról egy pár adat. Szinte a végtelenségig formálható. 43-al kezdődő összesen 20 szám egymás után leírva, ennyi változat formálható rajta. A számtan világában ez kb 4,3x10 a 19.-en!! Nekem legalább is annyira bonyolult, hogy ennél többet már nehezemre esik számokban mondani. És ennek csak 6 oldala van. A szeretetnek több mint 15. Itt talán már nem is érdemes a matematika világával keresni a szeretet körül formálható változatokat.

De vajon ez-e a dolgunk? Nem Testvéreim! A szeretet bár igen bonyolult "

lélek-képződmény", a Bűvös kockánál sokkal egyszerűbb, és az idegrendszert sem annyira megpróbáló lelki folyamat!

Az  egyszerűséget a "lelki hozzáállásban" keresem és próbálom megtalálni. Ugyanis minél jobban bonyolítjuk a dolgokat, annál inkább eltávolodunk tőle.

Azonban azt is észre kell vennünk, hogy kiüresíteni sem szabad a szeretetet az összetevőitől, mert akkor már nincs is, amiről beszélni vagy éppenséggel megélni.

Így hát a mi dolgunk az, hogy megvizsgáljuk mennyire képezi részét szeretetünknek, mennyire teljesítik ki azt a Pál ap. által felsorolt összetevők? A statisztika nyelvén fogalmazva, milyen százalékban vannak jelen a mi életünkben ezek az igen fontos részecskék?

Külön-külön elemezve felsorolni őket talán lehetetlen, főleg egy istentiszteleti idő alatt. Viszont, mint a mindennapokbani megélési formákat szemügyre lehet venni.

Pál ap. olvasat és hallás szerint több részre osztja a szeretet alkotó elemeit.

Talán az első részbe sorolhatnók  a hosszútűrő, kegyes kifejezéseket, mint az egésznek a keretét. Ezek, időben és érzelemben határozzák meg a szeretet részeit. Időben és felsorolásban nem csak a 77. számig megy el megbocsátásban és egyebekben, hanem a végtelenbe mutat. A kegyes kifejezés pedig egy olyan lelki érzelmi töltet, amely az odaadást jelképezi, a haszonnélküli lelki - és ha kell anyagi ? - felajánlást.

A következő rész a többség, a tartalom, és ez a szeretet azon cselekvési területére mutat, amely pontosan megnevezi, hogy az igazi szeretet mit nem tesz. Mintegy figyelmeztető, felkiáltó jelek, megállásra felszólító sorompók állanak a nemek a szavak előtt: a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal": Nem csak magatartásbeli formák, amelyek leghamarabb találkozások alkalmával, külsőleg fedezhetőek fel, mert gyökereik a lélek mélységébe nyúlnak, negatív vonatkozásban a legkárosabb hatást tudják gyakorolni ember és ember, Isten és ember kapcsolatában. Ebben az esetben szeretetről nem is beszélhetünk.

A következő rész, mintegy a felhők közül kijövő nap sugarai, az igazi, lélekből fakadó szeretet útján való haladásra bíztatnak, ebben mintegy erőforrásként szolgának:l. "Együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy".

Olvastam a Bűvös kocka leírásánál, hogy több országban éves szinten a legsikeresebb játék volt. És elgondolkodtam!

A szeretetről hol rendeztek eddig legalább helyi szintű versenyt? Hol él az a család, az a közösség, amely ebben a tekintetben élen jár? Amely megéli mindazokat az összetevőket, amelyeket az apostol a szeretet kapcsán megfogalmaz?

Testvéreim! Én őszintén kíváncsi lennék arra, hogy ha egy kocka formát öltene a SZERETET lenne-e valaki, aki csupán csak egy oldalát kitudná hozni: pl. a nem irigykedik színéből! Vagy a nem kérkedik színéből! Vagy a nem fuvalkodik fel színéből! És persze sorolhatnál: a szebb, a tetszetősebb színekből, mint amilyen: az igazság, a tűrőképesség. A soha el nem fogy említéséhez azt hiszem már sokkal több lelki nagyságra van szükség, mint ami fellelhető jelen pillanatban Isten gyermekében.

Én azt hiszem Testvéreim, hogy a szeretettel a legnagyobb nehézség, mint csomaggal van. Jelen állapotunkban nem tudja tartalmazni azokat a részeket, amelyeket az apostol felsorol.

Ezért nem teljes. Ezért töredezett, ezért hangtalan, ezért erőtlen oly sokszor. Ezért nem sikeres sokszor és ezért nem mer senki versenyre kelni vele. Éppen ezért azon kell legyünk, hogy, ha szeretetről akarjuk, hogy szóljon az életünk: törekednünk kell a nagyobb teljességre. Hadd kockáztassunk meg a szót: ez irányban való tökéletességre.

Csak ezután lehet majd elmondani az apostollal egyetemben: "Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek". Mert, addig még sok a tartozásunk lelki vonatkozásban egymás iránt. Ámen

 

Benedek Jakab

2008. április 12.