Látó szemekkel is vakon ?

Kategória: Nincs kategorizálva — revc @ 8:22

” Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját … “  1 Móz.41,8

” Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok , de ne értsetek , látván lássatok, de ne ismerjetek! ” Mt. 13,14

” …gyűjtsetek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet.” 1 Tim 6,19

Reggel nyugtalankodott a nagy uralkodó. Milyen lehet a napja annak, aki már a reggeli ébredéskor nyugtalan és nem az új nap kezdetének örvend, de aggódik az eljövendő miatt. Honnan tudja, milyen lesz a jövendő ? Mi ad alapot az ilyen embernek a nyugtalankodni ?

Az az ember akinek nincs gondja, nincsenek problémái nem aggódik. Viszont az az ember akinek nincs problémája, nincs gondja az nem is jut el soha a sikerhez ízéhez az örömhöz. Vagyis a közömbös ember lelkében nincs sem fény sem sötétség. Sem hideg sem meleg, akinek nincsenek céljai nem lehetnek örömei sem. A célok elérése viszont sokszor nyugtalankodással tölti el az embert.

Milyen célja lehetett a fáraónak, minthogy népe életben maradjon és épüljön uralkodása alatt a hatalmas birodalom ?   Milyen célja lehet a rabszolgának, aki a fáraó országában él, minthogy egészséges maradjon, legyen élelme, ruhája, otthona, családja és ha majd nyerje el a szavad életet ? Milyen célja lehet a jövendőmondónak a fáraó udvarában, minthogy olvasni tudjon azokból a jelekből amiből a jövendővel kapcsolatosan következtetni tud ?

A fáraó “nehéz” álmot látott - ezért volt nyugtalan: hét kövér kalász megevett hét sovány kalászt. Nem értette mire vélje az álmát és emiatt nyugtalankodott. Testvérem, valószínű neked is vannak olyan álmaid amik miatt nyugtalankodsz esetleg te is. Anélkül hogy az álom magyarázatának mélyebb elemzésébe kezdenénk, talán egyet tudunk érteni abban, hogy vannak olyan álmok ami mi i s nyugtalanul ébredünk reggel. Viszont mi nem vagyunk fáraók és ezért nem hívathatjuk a “jövendőmondókat” az álomlátókat. De nekünk is vannak lehetőségeink ha álmaink miatt nyugtalankodunk: elmehetünk pszichológushoz, esetleg, mai idők kártyavetőihez, jósokhoz, esetleg jövendőmondó hírében álló papokhoz, vagyis elmehetünk valahova , hogy valaki segítsen rajtunk, ha egyedül nem tudunk megbirkózni az álmaink miatt nyugtalanságainkkal.  Vagy egyszerűen nem törődünk ilyenszerű álmainkkal és nem törődünk vele eltűnik a nyugtalanságunk ezek miatt. Humoros megállapítással elütjük rossz álmaink sötét felhőit: hogy ha nem tetszik az álmod hát hunyd be a szemed és ne nézd meg.

A fáraó álmát az egyiptomi jövendőmondók nem tudták megfejteni. A fáraó tovább nyugtalankodott - nem hagyta nyugodni az álma. Valószínű volt az egyiptomi hatalmasságával szembeni lelkiismerete, mert nem hagyta nyugodni az álma. A fáraó lelkiismerete azért szólalt meg valahol mélyen, hogy fennmaradjon országlása, hogy ne legyen sovány kalász, csak kövér , gazdag kalász.

Testvérem, ha neked is vannak olyan álmaid, amelyek lelked mélyén nem hagynak nyugodni, hát te is segítséget keresel valakinél, ha egyedül nem tudsz megbirkózni vele, nemde ? Bevallom ezzel én is így vagyok. Az álom lehet viszont tudattalan ami  teljesen tudatos gondolkodásunkon kívüli képekben jelenik meg, de álomnak szoktuk nevezni azt a szép és jó dolgot amit a jövőnkkel kapcsolatosan szeretnék megvalósulni látszani. Van akinek álma az hogy szép családja legyen, hogy gyerekeik megtalálják helyüket az életben  és hasonlóak. Van amikor nem csak így általánosan, de konkrét dolgok elérését nevezzük álmainknak, például valakinek az lehet az álma, hogy a leggyorsabb autója legyen, hogy eljusson az északi sarkra, vagy hasonlóak. Ezeket a vágyakat is szoktuk álmoknak nevezni , amit igencsak tudatosan képzelünk el. Szóval vannak általános és vannak konkrét, vannak tudattalan és tudatos álmaink.  A fáraót tudattalan álma nyugtalanította. Ami tudattalan, amiről nem tudunk, ami ismeretlen, az talán minket is nyugtalanít időnként, ha lelkiismeretünkben visszhangra talál. Viszont sokszor “tudatos álmaink” miatt vagyunk nyugtalanok, azért, hogy miként érjük el, miként valósítsuk meg, hogy tegyük élővé, valósággá.

Megtörténhet az is, hogy álmaink beteljesednek és mi nem is vesszük észre a beteljesedést, a sikert, nincs látó szemünk és halló fülünk és úgy elmegyünk az áldásaink gazdag ajándékai mellett mintha egy nagy űr csendje kísértene. Pedig csak meg kellene állani időnként és kinyitni a szemünket - oda kellene figyelnünk arra, amit nekünk mondanak. Fel kellene ismerni azt ami elérhető távolságban van . Nyissuk ki a szemünket, és ne csak nézzünk, lássunk is . Legyen szemünk a látásra, fülünk a hallásra. A kudarchoz szokott önmagunkat ne áltassuk azzal, hogy nekünk ez sem sikerülhet, az sem sikerülhet. Egyáltalán szabad-e a kudarchoz hozza-szoktatni magunkat ? Hogy lehet elviselni az örökös nyugtalanságot ? Szükségünk van nemde valakire, aki álmainkban mellettünk van és mi is ott lehetünk mások álmai mellett, hogy a nyugtalanság lassan a megvalósítás örömévé érjen. De jaj lenne akkor is ha nem nyugtalankodunk azért ami okot adna erre , mert akkor valóban látó szemekkel vakon járunk kelünk, átaludva a nappalokat és álomtalanul tapogatózunk a szép mezőn, s nem látjuk meg hogy ott van a harminc, hatvan vagy a száz annyi aratásra megérett kalász az aratásra, mert az aratnivaló  való sok, de a munkás kevés. Ébredjünk fel és álmodjunk !

Alapot kell vetni a jövendőnek. Hiábavalóságokba belegabalyodva, nem érünk át a túlsó partra anélkül, hogy könnyűnek ne találtatnánk.  Mi pedig nem vagyunk sem a meghátrálás sem a félelem gyermekei ezért hát ki kell nyitnunk a szemünk és álmainkat meg kell osztanunk egymással és álmok hordózóivá kell lennünk.

Testvérem. Neked milyen álmaid vannak ? Látod-e milyen lesz egyházközséged egy pár éven belül ? Nyugtalanít az álmod? Mit tudsz önmagadból adni, hogy alapot vessünk közösen a jövendőnek és ne a tudattalan sodrásban vigyen bennünket az a közösségi vakság ami láthatatlan álomtalanokká tehet könnyen bennünket.

Látó szemekkel soha sem vakon.

Ámen

Sándor Szilárd