Holt cselekedetek és mennyei ajándékok

Kategória: Nincs kategorizálva — revc @ 8:22

Zsid 6,1-8

Az Istenbe vetett hitünknek kevés köze van a a holt cselekedetekhez. Kevés köze van az élő Istenbe vetett hitünknek az olyan tanításokba való hiábavaló fáradozás igazolása, mint a halottak feltámadása, az örök ítélet. Az Istenben vetett hitünk tanítása -  önmagában lehet  egy kísértő kérdés is akár. A hit tanításának kérdése mellett ugyanis fontosabbá válik az a hitvalló életvitel, ami nem a holt cselekedetek alapján veti reménységét az eljövendő világba. Mi a holt cselekedet ? Aminek sok értelme nincs - mert eredménytelen, áldás nélküli fáradozás, értelmetlen kínlódás.Holt cselekedet: vasárnapi istentisztelet ideje alatt elfeledkezni az imádságról.  Ki ne ismerné Dánielnek az ószövetéségiprófétának a történetét , aki a király tiltása ellenére is imádkozott, majd az oroszlánok vermében és a tüzes kemencében is vele volt az Isten ? Holt cselekedet: az oroszlánok vermében és a tüzes kemencében bezárva lenni - Isten nélkül.

Holt cselekedet:Isten nélküli élet! Az Istennel való együtt járás azért megmutatkozik abban az életvitelben ahogy élek, ahogy gyakorolom a gyülekezeti közösségben a élő Istenbe vetett hitem a közös imádkozásban, zsoltározásban. Persze ettől még korán sem lesz élővé a cselekedetem, ez az élő cselekedetemnek egy megmutatkozó formája és nem előfeltétele. Nem azért járok a templomba hogy élő legyen a cselekedetem, hanem mert élő a cselekedetem azért járok a templomba. Mi adja tehát az “élő cselekedet” erejét , eredményeségét, áldását a “holt cselekedettel” szemben ?  A mennyei ajándékokban való részesedés! Az Isten felséges beszédének a megízlelése. A megvilágosodás , a jövendő világ erőivel való megújulás.

A mennyei ajándékokra oda tudsz-e figyelni testvérem?  Milyen mennyei ajándékok vannak a te életedben? Vagy nem látod csak a “holt cselekedetek” hideg deremsztő hiábavalóságát ? Mennyei ajándék az is hogy templomba járhatsz. Hányan szeretnének templomba eljutni és nem tudnak, mert beteg ágyakon fekszenek! Mennyei ajánkék az is hogy az élő és a holt cselekedetekről gondokodhatsz. Mennyei ajándék az a reménység amivel nem hagyod figyelmeden kívül esni a megújulásra való törekvést . Mennyei ajándék az hogy imádkozni tudsz elesettségedben és imáid után megújul benned a lélek. Mennyei ajándék az hogy nem vesztődsz el a hol cselekedetek útvesztőiben, mert alázattal állassz meg Isten előtt és nem kísérted őt . Isten szeretetének forrsása fölé hajolsz  - mennyei ajándék! Hol van ez a forrás ? Egy ilyen forrás testvérem: a vasárnapi gyülekezeti istenitisztelet, ahol találkozol nemcsak hited szerint a megtartó mennyei Atyával, de társaiddal, akikkel együtt énekled a zsoltárt, akikkel közösen küldöd az ég felé a sóhajod és vigyázol hogy cselekedeteid ne legyenek hiábavalóak.

Milyen megszívlelendő az evangélium szerzőjének alázata: megteszi a feltámadásról, a kézrátételről,az örök ítéletről, a megtisztulásról szóló tanítást - amikor Isten ezt megenegedi számára. Majd vall a mennyei ajándékok ízéről, a jövendő világ erőiről és féltő gonddal vigyáz, hogy el ne essünk. Hogy el ne essünk a holt cselekedetek köszöbében, hogy el ne essünk az istentagadó életünk hiábavalóságaiban, hogy el ne essünk az Istentől és embertől való eltávozásainkban, hogy el ne essünk és megvakuljon a lelkünk e jelen való világ fakó, szürke ámításaiban, kísértéseiben, hogy el ne essünk emberségünkben, becsületünkben, hitünkben, hogy el ne essünk a holt cselekedeteink önigazoló hamis életvitelünkben, hogy el ne essünk az örök ítélet hatalmát önmagunknak vélő tudásában, a feltámadás hatalmának titkának homályában, hogy el ne essünk a mennyei világosság hordozóiként, mert jaj lesz ha elesünk, mert nem fogunk tudni többet majd felállani!

Lehetetlen ismét megújulni a megtérésben, ha elestünk. Lehetetlen a tagadás után hitvallónak maradni. Lehetetlen ISten Fiának a megfeszítőjeként mégis megmaradni tanítványnak. A jézusi tanítvány holt cselekedeteit időben felismeri - önmagának nem feszíti meg a Mestert - hisz hogyan várhat tőle megváltást ? A tanuló ha nem tiszteli a tanítóját tud-e tőle tanulni  ? Az egészséges tanításra - márpedig - ma is szükség van, mert holt cseledeketek nélkül nem lehet csak bogáncskórót és tüskebokrot szüretelni - onnan meg milyen termést lehet betakarítani. Ma is szükség van az életre,  kenyeret adó kalászra, az egészséges tanítás mint a búzakalász ! Művelni az eső-áztatta földet, mert nem terem csak töviset ellenkező esetben! A tövis pedig nem jó semmire, jó elégetni hogy ne teremje konkoly magjait a búza közt.

Testvérem : a a holt cselekedeteidről és az élő hit mennyei titkairól sikerült elgondolkoztatni, ha megszületett a késztetés benned a vasárnapi istentiszteletre, akkor nem volt hiávaló a számítógét előtt eltötött idő és a jövendő világ megújító erejének a világosságával léphetsz tovább az élő hit élő cselekedetével , áldásra  várva.

Ámen

Sándor Szilárd