A néma ördög kiűzése után

Kategória: Nincs kategorizálva — revc @ 8:22

” Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. ” Minden ország , amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház házra omlik” Lk .11,17

” Jesus knew their thoughts and said to  them: Any kingdom  divided against itself will be ruined , and house divided against itself will fall.” Luk 11,17

” Ipse  autem sciens cogitationes eorum dixit eis: Omne regnum in seipsum divisum desolatur , et domus supra domum cadit.” Secondum Lucam, 11.,17

” Autosz de eidosz auton tá dianoémáta eipen autosz . para basileja ef heautén diamegisztejsza eremoutai , kaj oikosz epi oikon piptei.” Kata Loukan 11,17

“  Dar El, cunoscind gindurile lor , le-a zis : Orice imparatie dezbinindu-se in sine , se pustieste si case peste case cade.” Luca 11,17

Gondolat -  megismerés folyamata.  Ismeret -  a valóságról alkotott fogalmak.

Meghasonlás -  saját maga ellen felosztott, magára hagyva felosztott, megsemmisítve , elpusztítva  felosztani, belső viszály.

Jézus a körülötte levők gondolatait a kérdésfelvetéseikből , a beszédjükből ismerte meg. Miután kiűzte a néma ördögöt az emberből, az megszólalt. Némaság ördöge . A csend cinkosa - a gondolat nem vállalása.  Megszólalni - felvállalni önmagunkat.

Miután Jézus megismerte a néma ördög kiűzésével kapcsolatosan hogyan gondolkodnak a körülötte levők , a meghasonlásról , a viszályról, a pusztulásról, az önmaga ellen irányuló országról, az egymásra eső házakról beszélt Jézus.

E sokat mondó történet kapcsán több kérdés is megfogalmazódik, mint például a következők:

- mi az, vagy ki az ( ? ) a némaság ördöge, a szótlanság  démona ?

- mikor kap hatalmat ez emberi hangot megtiltó rossz szellem ?

- felismertük-e ezt a démont az életünkben - ha volt vele gondunk  - kértünk-e jézusi segítséget ennek kiűzésére ? Ha  nem ismertük fel, hogyan szabadultunk meg tőle ? Ha esetleg ma vagyunk rabja e rossz szellemnek, van bátorságunk szembe nézni vele, a jézusi hatalom bátorító segítségével ?

- vajon megismerhető-e Jézus titka, ami a némaság démonát űzi ki ? e titkok feltárása nélkül is tudunk-e bízni abban amit nem értünk, de megtapasztaljuk annak működő-képességét ?

- mi az a meghasonlás, mi az a magára hagyott elpusztító felosztás , mi az a megsemmisítő belső viszály ami a némaság ördögének kiűzésénél gondolatainkban feltartóztat?  Ezek szerint jobb lenne együtt élni a gonosz démonnal, mintsem önmagunk ellen forduljunk ? Vajon mennyire maradt fenn hitelesen Jézus gondolat-olvasó képessége és szavai amit erről vallott , amikor köszönet helyett vádasodtak ellene, keresték a hibát, titkát megfejteni, hogy hatalmukba kerítsék. Akinek megfejtik a titkát, máris hatalmat gyakorolnak felette ? Jézus felett nem lehet hatalmat gyakorolni. A jézusi szeretetet-parancsolatok ellen nincs semmi érv, vagy bármi ami ezt kétségbe vonná erejét, eredményességét, jogát , értelmét, használhatóságát. Ki ez a Jézus ma, mit , kit értünk ezen, hogy Jézus, aki a némaság ördögét kiűzi manapság is, de akinek a titkát ma is szeretnénk talán megismerni. Jézus - a néma ördög legyőzője.

A házak házakra omlanak , az ország összedől - ha önmaga ellen fordul az ország. Implikáció. Ha önmaga ellen fordul az ország, ha belső viszály üt ki, ha magára hagyja az ország megsemmisítő felosztottsága után a kiűzetés fájdalmát, akkor megsemmisül. Ki ez az ország, mi ez az ország ?

Kik ennek az országnak a lakói, milyen nyelven beszélnek, helyesen írnak, hangsúlyosan , érthetően világosan beszélnek , miért beszél itt Jézus országról és házról amikor a némaság démonát kiűzte és ekképpen érveljen arról, hogy ő nem a démonok szövetségese ?  Ha Jézus a démonok szövetségese lenne, akkor nem kiűzte volna az ördögöt , de megsokasította volna a néma lélekben ennek hatalmát - hangzik a világos elfogadható bizonyíték. Miért kellene Jézus bizonyítsa azt, hogy  ő szembe szállott az ördöggel és nem állott le velük traktálni ?  Jézus , ha Jézus akkor ehhez nem is férne kétség. De felismeri a világ ma Jézust, ha nem mondja el nekünk, hogy ki ő és nem figyelünk oda arra amit tesz, illetve arra amit ha követünk milyen következményekkel járna. Ha szeretjük az Istent akkor annak a következménye nem lehet a némaság. Ha szeretjük az embert, akkor nem lehetünk némák. Ez nem zárja ki azt, hogy ha némák vagyunk ne szerethetnénk az Istent és az embert

Hogyan foglalhatjuk össze a néma ördög kiűzése utáni jézusi üzenetet ? Egyfajta kísérlet erre a következő talán: Vegyük észre a némaság démonának a veszélyét az életünkben. Beszéljünk egymással és beszéljünk Istennel. Ne legyünk a némaság cinkosai. Ne bontsuk darabjaira azt, amit nem tudunk majd összerakni, mert akkor megszűnik az egész. Szavaink gondolatainkról “árulkodnak” - ha Jézus hallaná szavainkat, mit mondana nekünk?  Végül ne fájjon a némaság démona ellen jézusi erőket hívni segítségül, mihez kérjük az Örökkévaló kinyilatkoztató Isten áldását, segítségét , gondviselését.

Ámen

Sándor Szilárd