Házassági harmónia

Bibliai alapgondolat/ textus:

Zsolt 96, 1: „Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld!”
1 Kor 16, 14:„Mindendolgotok szeretetben menjen végbe.”

Kedves ifjú pár, kedves szülők, nagyszülők, rokonok, barátok! Ünneplő gyülekezet!

Életünknek vannak olyan pillanatai, amelyekre mindig emlékezünk, amelyekre mindig emlékezni fogunk. Olyan pillanatok, percek ezek, amelyeknek beteljesülésére hosszú időn át vártunk, amelyekről gyakran álmodoztunk. Úgy hiszem ez a pillanat egy ilyen pillanat a ti életetekben is. Kedves Réka és Krisztián! Mindig emlékezni fogtok e gyönyörű májusi napra, a mai reggelre, a szívetekbe is beáramló napsugárra, az izgatott ébredésre, a virágba öltözött templomra. Az esküvői ruhára, amit viseltek, a szavakra, amelyeket hallotok, a mosolygó tekintetetekre, amelyek ma körülvesznek benneteket. Emlékezni fogtok az érzésre, ahogyan itt kéz a kézben Isten színe előtt megjelentetek, hogy örök hűséget fogadjatok egymásnak. A májusi színek, az illatok, a hangok mind- mind emlékezetetekbe vésődnek, szívetekbe zárjátok őket ameddig dobogó szívvel jártok e földi életben. Ez az alkalom nemcsak számotokra lesz felejthetetlen. Az marad nektek is kedves szülők, nagyszülők, ünneplő gyülekezet. De felejthetetlen lesz ez a nap a kórustársaknak is, hiszen évekkel ezelőtt éppen ebben a kórusban kezdődött el barátságotok, amely az évek során szerelemmé minősült. Itt hangoztak el az első titkos ígéretek, fogadalmak. Kórustársatokként is tanúja lehettem annak, amint megtettétek első lépéseiteket egymás felé.

Hitvestársammal, Anna-Máriával gyakran kacsintottunk titokban egymásra hátatok mögött, néztünk sokatmondóan össze, amikor láttuk, hogy egyre jobban közeledtek egymáshoz. Láttunk titeket és együtt szorítottunk nektek, így talán nem csoda, ha ma mi is egy kicsit magunkénak érezzük a ti boldogságotokat. Mi emberek örömünket, bánatunkat gyakran énekléssel tesszük teljesebbé. Érzelmeinket pontosan visszatükrözik a hangok, amelyek szívünkből, lelkünkből törnek elő. Ezért is hangzott el az előbb a zsoltár a kórustársaktól, hogy éneklésükkel, kedvességükkel még szebbé tegyék ezt az ünnepet. S nekem is ezek a hangok, ez a dallam juttatta eszembe azokat a gondolatokat, amelyeket számotokra útravalóul kívánok adni. A házasságra úgy is tekinthetünk mint egy közös éneklésre. Mert amíg csak egy ember énekel, azt énekel, amit akar, annyit énekel, amennyit akar, akkor, amikor ő akar és úgy ahogyan ő akarja. Ha egy ember énekel, magának énekel. Azonban amint ketten kezdenek el dalolni, együtt kell kiválasztaniuk az éneket, össze kell hangolódniuk, figyelemmel kell kísérni a másikat. Ha így sikerül az együtt dalolás, kibontakozik a harmónia, a zene szépsége. Szép és igaz egymásért élni. Ha megbomlik az egyetértés, a figyelem a másik felé, a szeretet a másik iránt, fülsértő félreénekelés támad, mert az ellentét, a szívet tépő hamis hangok kerülnek előtérbe. A harmóniát- ami pedig nem más, mint a harmonikus élet- örömmel hallgatják szülők, nagyszülők, barátok és maga a gyülekezet is. A szép összhangzást örömmel hallgatja Isten, a mi Atyánk! Hogyne hallgatná kedvesen, hisz a magasztos énekkel, ezzel az élettel elsősorban Neki énekeltek, Őt dicséritek, az Ő akaratát valósítjátok meg.

Kedves Réka és Krisztián, kórustársaim! Házasságkötésetekkel új kórusművet kezdtek el tanulni és énekelni. Ha azt szeretnétek, hogy szépen szóljon közös dalotok, pontos hangmagasságban, kristálytisztán kell kiénekelnetek a hangokat. Így valósulhat meg a harmónia. Ezért mindig odafigyelve, a másik szólamát is tiszteletben tartva énekeljetek! Mert ahogy egy akkordban már egyetlen hang megváltoztatása lerombolja, tönkre teszi a hangzást, ugyanígy az ember lelkében is szomorúságot, fájdalmat okozhat egy- egy félreértett gesztus vagy túl gyorsan, meggondolatlanul kicsúszott szó. Mától egyházi megáldással induló közös életetek sok mindent tartogat számotokra. Sima, egyenes, virágokkal szegélyezett utak és buktatókkal, göröngyökkel teli szakaszok váltják majd egymást. Ha ketten szövetségesekké váltok, akkor könnyebben átjuttok az akadályokon, hiszen mindig ott lesztek egymás számára, ha túl nehéznek bizonyulna a próba, ha valamelyiketek hangja megbicsaklana. Együtt vagytok és lesztek, így boldogságotok is megsokszorozódik. Ugyanakkor a legjobb akarat ellenére is lesznek olyan pillanatok közös életetek során, amikor hamis hangok ütik fel fejüket köztetek. A meggondolatlan lépés helyett ilyenkor imádkozzatok és énekeljetek annak a hangnak a megtalálásáért, amelyen igazítani kell, hogy újból visszaállhasson a rend. Ha így sikerül együtt éneklésetek, bárki aki belép otthonotokba, meghallja a szeretet énekét. Mi több a szeretet hangjai úgy szólnak, mint üvegcsengettyűk, éles hangjuk messzire száll és mindenki, aki hallja veletek együtt élvezheti közös énekléseteket. Teljessé csak akkor válhat éneklésetek, ha abban mindig helye van egy himnusznak is. Egy himnusznak, amely Istennek, Istenhez szól. Annak az Istennek, aki életetek minden percében ott állt mellettetek, tenyerén hordozott és óvott benneteket. Ő az, akinek hálával és köszönettel tartoztok, amiért egymáshoz vezetett titeket. Mostantól Hozzá is együtt, közös imával fordulhattok akár e főtéri, lenyűgöző pompájú római katolikus templomban, akár a marosszentgyörgyi unitárius templomban, ahová kéz a kézben eddig is több alkalommal eljöttetek. Tárjátok fel bátran egymásnak lelketek titkos vágyait, hogy segítséget találjatok minden olyan helyzetben, amikor veszélybe kerül köztetek a harmónia. De akkor se feledkezzetek meg Róla, amikor éppen tökéletes köztetek az összhang. Dicsőítsétek Őt közös utatok minden lépésénél! Induljatok most hát el együtt, közösen a hitben és szeretetben, mi pedig, akik tanúi vagyunk mostani örömötöknek, kérjük a mindenható Istent, hogy harmóniában teljes életet adjon nektek!

Énekeljetek hát az Úrnak új éneket együtt, most és mindenkor. Minden közös dolgotok mindig szeretetben menjen végbe! Ámen.

*Jelen esketési beszéd alapját egy Kolozsváron 1997 őszén, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara Gyakorlati Tanszék tanára, néhai Kovács István Sándor által vezetett Homiletika (Egyházi szónoklattan) órán készített jegyzet képezi.

Pálffy Tamás Szabolcs
unitárius lelkész
Marosszentgyörgy - Szászrégen


Forrás: http://uninaplo.unitarius-halo.net/marosiunitariusegyhazkor/2011/06/11/hazassag-harmonia/


.