Gondviselő Isten. Örömteli pillanatokban állunk meg és imádkozunk hozzád.

Itt állnak előtted a 60 évvel ezelőtt feléd fordult testvéreink: Dégi József és Erdélyi Ilona, akik házasságkötésére áldásodat adtad.  Most pedig örömteli szívvel jöttek hozzád, hogy megerősítsd 60 év után is házasságukat.  Együtt voltak jóban, rosszban, az élet küzdelmeiben, nem hagyták el egymást, és nem hagytak el téged sem.  És most éreztesd meg velük, hogy te is velük voltál fiatalkori éveikben  és velük vagy most is. Kíséred lépteiket, és semmi sem történhet velük a Te tudtod nélkül.

Ez pedig nagy megnyugvást kölcsönöz földi gyermekeidnek.

 

Mi pedig, akik boldog szemtanúi vagyunk ennek a házassági évfordulónak, add, hogy osztozzunk az örömben és csodálattal tekintsünk arra az életre, melyet így érdemes élni, mint ahogyan testvéreink is leéltek, ezáltal példát mutatnak nekünk.  Ámen.

 

 

 

1 Kor.13,4:  A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.
Zsoltárok 125:1:  Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll.”

 

Mikor két ember kimondja a boldogító igent, az a legfőbb álmuk, hogy egész életüket egymással éljék le. Minden házasság ezzel a szándékkal indul. Van akiknek sikerül, van akiknek nem. Sajnos ez utóbbi, egyre jellemzőbb a mi korunkra.

És itt állnak előttünk testvéreink Dégi József és Erdélyi Ilona, akik 60 évi boldog együttlétük után állnak meg újra Isten színe előtt, ahhoz, hogy továbbra is áldását adja életükre.
        A házassági évfordulók jó alkalmat teremtenek a mai rohanó világban egy kis ünneplésre, megállásra, számvételre, amikor köszönetet mondhatnak  egymásnak a házaspárok az együtt töltött szép napokért, amikor megerősítik házasságkötésüket, melyet 60 ével ezelőtt kötöttek meg a tordai unitárius templomban.
       Ugyanakkor példával is szolgálnak a mai kor embere számára: mit jelent két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete!

 

Hűség, kitartás, és szeretet! Ezek azok a bűvös szavak, melyek egy ilyen csodálatos házassági évforduló alkalmával megragadják a szívünket!

 

       Csak az házasodjon aki tud a másiknak igent mondani, miközben magának nemet mond, aki tolerálni tud és eltökélt a szándéka, mert a házasság nem együttjárás, nem lehet csak úgy elmenni egymás mellett, hanem egymásért kell élni. Olyan a ti házasságotok, mint a biztos alapokon nyugvó hegy, amely meg nem inog, hanem örökké áll, - ahogy a zsoltáríró mondja.

 

          Rendkívüli dolog megérni a 60 éves házassági évfordulót, mert sajnos nagyon sokan egyedül maradnak a házastársak közül. Ti  testvéreim boldognak mondhatjátok magatokat, hogy együtt lehettek. Nagy dolog az is, hogy négy generáció: szülők, gyermekek,  unokák, dédunokát, együtt éltek a családi házban. Régen a nagy családok így éltek, magyar őseink korában is, mind együtt.  

 

Az esküvő minden ember életében meghatározó esemény. Ahogyan Fekete Gyula író írja: minden házasság boldog az első hetekben, hónapokban, vagy évben. Eszerint nem a házasság megléte a lényeges kérdés, hanem annak a tartóssá tétele. A jó házasságban a házastársak mindennap újra átérzik, hogy tartoznak egymásnak. Ti testvéreim ezt az ifjúkori szerelmet tettétek tartóssá, ezért mondhatjátok magatokat még 60 évi házasság után is boldogoknak, örök ifjaknak, örök házasoknak.

 

          A hűség különösen meg tud mutatkozni bajok, szenvedések idején,  az ilyen élethelyzetek árulják el legjobban, kik a hozzánk valóban hűséges emberek. Salamon azt mondja, hogy „A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert, azt ki találhat?” (Péld 20:6)

          Ez arra utal, hogy bizony nem terem minden bokorban állhatatosan ragaszkodó ember, sőt még magunk felől sem lehetünk bizonyosak e téren, de megtanulhatjuk, ha akarjuk, a hűséget, felöltözhetjük magunkra és gyakorolhatjuk, ez sohasem késő. Lehet, hogy a ti életetekben is voltak nehézségek, gondok, de ezeket mind megoldottátok, és mindig találtatok megoldásokat az együttélés folytatásához..

 

           Ennek a legbiztosabb alapja a mély és türelmes,  jóságos szeretet, amelyik nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.

         Ez az a szeretet, mely titeket is megtartott  60 éven keresztül. Most hálát adunk Istennek, és tovább kérjük áldását a ti életetekre, ahhoz, hogy örömöt leljetek gyerekeitekben, unokáitokban és dédunokáitokban. Erősítse meg továbbra is szívetekben az egymáshoz való tartozás érzését, hogy jó erőben, békességben és szeretetben éljetek továbbra is.  Ámen.

 

 Most pedig testvéreim fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok el a gyémántlakodalom megerősítő szövegét:

 

összeállította Léta Sándor

2006. november 26.