Éltető Lajos

 

Éltető J. Lajos, Máriapócson született 1938-ban, apja a nagyernyei származású Éltető Lajos, anyja a nagykátai születésű sikátori Lukács Erzsébet. A család 1942-ben Marosvásárhelyre telepedett, a gyermek Lajoska ott és Nagyernyében, a szintén Lajos névre hallgató nagyapjánál és annak Irénke lányánál felváltva élte napjait. 1944 augusztus 23. után Magyarországra, majd onnan 1945 márciusában Ausztriába mentek, ott 1949-ig egy menekülttáborban éltek, ahol egyetlen öccse, Áron született. Onnan az amerikai állam jóvoltából az Egyesült Államokba vándoroltak.

 

Éltető Lajos iskoláit Ohio államban végezte, katonai szolgálatot Texasban teljesített, egyetemi tanulmányait Ohióban végezte, majd a Louisiana Universityn doktorált német és nyelvész szakon.

 

Az 1967-68-as tanévet Erdélyben töltötte ösztöndíjjal, ahol Kolozsváron a Babeş-Bolyai egyetemen írta meg értekezését erdélyi székely és szász helyi mondák összevetéséről Orbán Balázs és Friedrich Müller gyűjteménye alapján. Neje, Sharon Heath, Zsuzsi ott kezdett magyarul tanulni, Gyímesi Évánál.

 

Visszatértével az Oregon állambeli Portland State University német professzora lett, majd 30 évig a tanszék vezetője. Mellékesen magyar nyelvet is oktatott, s a szegedi JATE egyetemmel szerződve amerikai hallgatókat küldött Magyarországra.

 

Éltető J. Lajos egyik alapítója az amerikai Magyar Baráti Közösségnek, egy erdélyi unitárius alapú társaságnak, mely kulturális alapon köti össze szétszórtan élő tagjait. Az MBK alapításánál dr. Szent-Iványi Sándor unitárius lelkész és püspöki helynök is segédkezett.

 

Forrás:

http://www.unitarius.org/data/eue/show.aspx?docid=6275