Advent 4. vasárnapja – Figyelj!

Text: Zsoltár 27, 14 (felolvasni az egész zsoltárt)

 

HH adventi naptár kérdése: Hogyan szeretnék most karácsony előtt még jobban figyelni az Úrra, családomra és a rámbizottakra?

A kérdés második felének megválaszolása nem része ennek a prédikációnak. Egyik része a családomra tartozik, másik részéről inkább azok beszéljenek, akik az adventi idő lelkiségi alkalmain részt vettek.

 

Itt és most csak a kérdés első részét válaszolom meg: Hogyan szeretnék figyelni az Úrra? Az Úrra való odafigyelésről lesz hát szó.

 

Ézsaiás próféciáján keresztül így hív bennünket figyelni az Úr: „Rám figyeljetek a föld legvégéről is...” (Ézs 45,22)

Bár úgy gondoljuk, hogy Székelyderzs a világ közepe és nem legvége, nekünk is szól ez a meghívás. Sőt! A középpontban még erősebb kell legyen az Úrra való odafigyelés, mint a „föld legvégén”.

 

Az 1800-as éveket végigszolgáló nagy hatású prédikátor CH Spurgeon - akit a keresztény világban  ma is a prédikátorok fejedelmeként tartanak számon – ezt írta erről a meghívásról: „Mennyire józan ez a követelmény. A teremtménynek a teremtőjére kell figyelnie. Elég sokáig figyelgettünk mi is másfelé, itt az ideje, hogy most már csak az Úrra figyeljünk, aki magához hív és üdvösséget kínál nekünk.”

 

Gyertek hát, figyeljünk most az Úrra a felolvasott zsoltár gondolatainka segítségével. Így szól a zsoltár: „Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban.”

 

Igen. Kérdés lehet, hogy amikor a zsoltárban reménykedésről van szó, én mégis miért beszélek figyelemről? Hosszú értelmezési úton jutottam addig, hogy úgy döntsek, ez a zsoltár segítségünkre lehet az Úrra való figyelés mikéntjében és hogyanjában.

Károli Gápár fordításában így hangzik a felszólítás: „Várjad az Urat! Bátorodjék a szíved...”

„A Héber bibliában és a Vulgatában ez áll: Várj az Úrra!

 

A LXX arra szólít fel: Tarts ki az Úrban / Maradj meg az Úrban

A Jewish Publication Society héber-angol fordítása szerint: Figyelj az Úrra!” (Forrás: berenyilaszlo.blogspot.com)

A fordításokat összeolvasva azt tapasztaltam, hogy két csoportra oszlik az értelmezés:

a)      Isten hiányát fejezik ki: reménykedj benne + Várjad!

b)      Isten jelenlétéről szólnak: Tarts ki /maradj meg + Figyelj

 

Elölről kezdtem olvasni a zsoltárt és ritmikus ismétlődést találtam benne:

a)   Jelenlét (1-6 vers)

„Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?” (1. vers)

„Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem”(3. v)

„Éeneket zengek az Úrnak” (6. vers)

b)   Hiány (7-10)

„Halld meg Uram hívó hangomat!” (7. v)

„Ne rejtsd el előlem orcádat” (9. v)

c)    Jelenlét (11-12)

„Uram, taníts meg utadra...” (11.v)

d)   Hiány (13)

„De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát...”

e)    Jelenlét (14)

„Figyelj az Úrra, légy erős és bátor szívű...”

Az imádság ebben a formában Isten jelenlétével zárul és egy ilyen végkicsengést kap általa a zsoltár: Életemnek erje az Úr, aki olykor elrejti előlem arcát. Ilyenkor hiányzik, én pedig kiáltozom utána, mert hiszem, hogy még meglátom. Azért, hogy ez az elvesztés minél kevesebbszer történjen meg figyelnem kell az Úrra.

 

Erő és bátor(odó) szív: Erő és bátorság kell ahhoz, hogy figyeljünk az Úrra,  / vagy az  Úrra való odafigyeléstől növekszik bennünk az erő és bátorság? Én a második változatot hiszem.

 

Odafigyelési módok a zsoltárban (gyakorlati tanácsok)

1.      „Ha háború tör is rám, akkor is bizakodom...” (3.v) - pozitív

2.      „Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem...” (4.v) - imádság

3.      „Örvendezve mutatok be áldozatot...” (6. v) - adomány

4.      Éneket zengek” (6. v) – zsoltár csak úgy

5.      „Uram, taníts meg udtadra...” – Bibliaolvasás, istentisztelet

 

Demeter Sándor Lóránd

 

2010. december