Böjt első vasárnapja 2013 

A kísértő

Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.  És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.  Monda néki Jézus: Viszont meg van írva:  Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.  Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.  Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

                  Mt 4,5-10

Kedves Testvéreim!

 

Az elmúlt vasárnap így fejeztem be szószéki beszédem Jézus megkísértésével kapcsolatosan elhangzott prédikációm alkalmával:          “A testet tápláló kenyér mellett ma is szükség van a lelki kenyérre. Jézus ezt hangsúlyozza, midőn megvívja első harcát a kísértővel. Bizonyára nem véletlen ez sem.  Ép testben ép lélek, mondja a szólás és ezt 2000 évvel ezelőtt már gyakorlatba ültette Jézus. Legyünk ezen a téren is az ő követői”.

Ma ezen a vasárnapon a 2013. esztendő bőjti időszakának első istentiszteletén továbbra is Jézus megkísértésénél, annak folytatásánál maradunk, de most a Mt. evangéliumából vettem az alapgondolatot, úgy értékelve, hogy kissé érthetőbb szövegfogalmazással találkozunk itt ezekkel kapcsolatosan, mint a Lk evangélista által megfogalmazott hasonló gondolatoknál.

Első meglátásom e történet folytatással kapcsolatosan nem más, mint megállapítani: milyen erőszakos volt a kísértő: az ördög, a sátán. Hiszen nem elégedett meg Jézus első válaszával, melyben  a mester megfogalmazta a napnál is világosabban, hogy nem csak kenyárrel él az ember, de minden igével mely Isten szájából származik. Tovább küzd, erőszakosan tovább kérdez. Igen, erőszakos volt a sátán akkor, és erőszakos ez a világ is, amelyben élünk.

Gyermekünk mesélte, hogy Törökországban járván egy bazárban próbáltak meg apróságokat vásárolni. A portéka ára miatt továbbálltak volna, de az eladó utcasorokat követte őket és kínálta az áruját, amíg, hogy meghszabaduljanak tőle, várásoltak, annyira erőszakos volt.

A minap szinte a semmiből toppant be a papilakra egy hosszurokolyás: pénzt és élelmet kért, pontosabban követelt, és alig lehetett kituszkolni a házból, majd a kapun. Fenyegetőzött, átkozódott. Képek a mindennapokból, de ez még csak a jéghegy csúcsa.

Olvasom, hogy milyen ártalmas lehet minden korosztály számára a világot meghódító Facebook. Már a meglett korúak is ilyen oldalakon üzennek egymásnak, szerveznek összejöveteleket, sőt már rendszereket döntöttek meg az Arab világban az ottani uralkodók, vezetők viselt dolgaival  elégedetlenek az ilyen közösségi oldalakon. Ami igen csak megragadta a figyelmem – itt is az erőszakosságot, a kísértő erőszakosságát hangsúlyozom - egy kislány, alig 13 éves egy ilyen csettelő kérésére többet mútatott meg magából a kelletnél. Nem volt eget rengető, - ahogy írják - , de azonnal kihasználta a lányt és zsarolni kezdte. Képét feltette a facebbokra, ezt látva barátai elhagyták, ismerősei kigunyolták, nem bírta el a megaláztatások sokaságát és véget vetett életének e lelki erőszakoskodás miatt, ma a modern világban, amikor 2013-at irunk,

Vagy ott van Testvéreim az uzsora és az uzsora kamat. És ennek a következménye az erőszakos pénzbehajtás, majd mindezeknek végeredménye, amikor családok kerülnek utcára, mindenükből kisemmizve. Mert, ugy-e nagy a csábítás és nehéz neki ellent állani.

A bibliai történetben szereplő kísértői felkínálás egy kissé szelidebb változatban jelenik meg, mint amiket az előbb én felsoroltam. De nem annyira szelid, hogy elhanyagolható lenne.

Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.  Monda néki Jézus: Viszont meg van írva:  Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. 

A kísértő óhajára ráhangolódva ma így mondanók, hogy legyél hiszékeny: adjál kölcsön ismerősnek vagy ismeretlennek, legyél kezes a házaddat gyermek, testvér, rokon, barát, koma bankkölcsönéért.  Aztán várjad a fejleményeket! Mert Testvéreim, csupán csak a szavakat öltöztettük más köntösbe, de maga as indittatás, maga a kísértői szándék ugyan az maradt, mint volt 2000 évvel ezelőtt!

Jézus tudja, hogy ezen ígéret mögött nincsen fedezet. Tudja, hogy Isten bármennyire is jó, bármennyire is szereti gyermekeit, ilyen helyzetben nem tud ő sem közbelépni. Az embernek magának kell mérlegelnie dolgait Istennek minden jó irányú szándéka mellett. Bíztosító kötél nélkül, csak ígérgetésekre a mélybe ugrani, hiszékenynek lenni, ma is felér egy elkerülhetetlen halállal.

A harmadik kísértés a piramisjátékot idézi meg bennem. A 90-es ések Caritasat. Amikor ezrek hitték, hittük el, hogy a fekínált lehetőség megváltja életünket. Ma már tudjuk, hogy a sátán, az ördög, a kísértő munkájának nem tudtunk ellent állani. S ha véletlenül valaki akkor Jézussal példálózott volna, a pusztai kísértést hozta volna fel okulásként ott Kolozsváron, a napokat várakozó sorban, talán meg is lincselték volna alkalmatlankodásáért. Inkább fizettünk, hogy hamarabb elvegyék a pénzünket. A pénz imádása lett a legfőbb ténykedés azokban a hetekben, hónapokban letagadhatatlanul. Így aztán sokan búcsút intettek  egy élet keserves munkájával összekuporgatott anyagiaknak.

Jézus ott a pusztában egy hasonló helyzettel találván szembe magát így válaszolt a kísértőnek: „Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj”.

Kedves Testvéreim! A kísértő nem halt meg! Temetésén még nem volt senki, és  az emberi lélek mindig elgyengül egy egy jól hangzó csábításon. Végeredményben e megkísértési történet sem tudja megváltoztatni a világot. Még csak azt sem lehet mondani, hogy mások kárán, szenvedésein mindenki tanul. Mert mindig lesznek kísértők és megkísértettek. Kárörvendők és mélységesen csalódottak. A történet csupán csak emlékeztetni és figyelmeztetni szeretne minket, hogy az emberi életformák nem sokat változtak. Emlékeztetni és figyelmeztetni szeretne minket arra, hogy a bárány bőrbe bújt farkasok köztünk járnak és lesik aldozataikat, lesik hogy ki a gyengébb, ki a hiszékenyebb, kit lehet minél hamarabb becsapni.

Ez a történet egy lelki trénig, midőn Jézus megossza velünk 40 napos pusztai tartózkodásának, a kísértővel való lelki tusakodásának kínjait és  eredményeit. Egy teszt, arra nézve, hogy mi vajon a mában mit tennénk hasonló esetekben.  Sajnos tudjuk.

De mégis legyen e történet egy fénysúgár a mi számunkra, hogy Istenre figyelve, az ő akaratát teljesítve, neki szolgálva jó lélekkel, hátha a kísértő látván erős lelki alkatunk, teremtő Atyánkhoz ragaszkodó életünk, tovább állna. Alább hagyna, hagyná hogy Istennek és embernek egyarént tetsző életet éljünk. Ámen.Benedek Jakab
Segesvár