„De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik”.  2Pét 3,13

 

Istenünk, édes jó Atyánk!

 

Gyermeki alázattal kulcsoljuk imádságra kezünk és megköszönjük Neked, hogy megérnünk engedted a 2011. évet. Atyai szeretetedben, gondviselésedben bízva tesszük meg az első lépéseket ebben az új esztendőben is. Szeretnők  magunk mögött hagyni az elmúlt év hozta kétségeket, a létbizonytalanság megannyi formáját. Bár tudjuk, hogy mindezeket a maguk teljességében lehetetlen elfeledni, most mégis az apostol szavaiba kapaszkodunk, mint számunkra mindig fontos ígéretbe.   Segíts, hogy az új év adta új lehetőségek mindenek előtt a hitet, a reménységet, a jobb életbe vetett bizakodást erősítsék bennünk. Add, hogy otthonainkban és a szívekben lakózzon szeretet és békesség. Munkánkban vezessen az igazságosság és az embertárs megbecsülése. A Te áldásodat kérjük egyének és családok életére. Istenünk, vigyázz minden gyermekedre szerte a nagyvilágban. Adj boldog új Évet!  Ámen

Benedek Jakab

Segesvár, 2011.