Karácsonyi üdvözlet

"Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: »Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.«” (Lk 2,15)

Adventi időben egyre feszültebben ébred fel lelkünkben a vágy, hogy elinduljunk Betlehem felé. A gyermekkor csodálatos emlékei megelevenednek, és arra kényszerítenek ebben a forgásban, pörgésben, hogy egy rövid időre elcsendesedj. Meg kell állanod és meg kell hallanod az angyalok üzenetét. A betlehemi jászolbölcső felé intő csillag fényét pedig meg kell látnod.

Az induláshoz, az úthoz fel kell készülni. Elszántságra, elhatározásra és erőre van szükséged. Nem elég a vágy, hanem útra is kell kelned. Azonban ez az utazás nem térben és nem időben történik. Ez az utazás benned, lelked bensőjében kell megtörténjen. Ehhez csendre, elmélyülésre van szükséged. A külvilág zaját ki kell zárnod, a gondokat egyelőre félre kell tenned. Meg kell találni magadban a tiszta, őszinte szeretetre váró gyermeket. Fel kell ébreszd a sokszor elnémított és mellőzött gyermeket. Sikerülnie kell, mert másképp nem tudsz megérkezni.

A felnőtt ember okoskodásai gyorsan eltéríthetnek nemes szándékodtól. A külső világra való figyelés is akadályt gördíthet eléd. Csak a benned levő gyermekre figyelj, aki voltál, és aki most is vagy. Az nem lehet, hogy mindent a felnőtt ember nagyot akarásával szeretnél megoldani. Felelősséggel tartozol családodnak, barátaidnak azért is, hogy mennyire tudod magadban megőrizni a tiszta gyermeket. Nem történhet meg, hogy az évek hosszú sora, a mindennapok vergődései, kínjai és szenvedései mindent elpusztítsanak lelkedből. Ahhoz, hogy karácsonyod legyen, hogy örvendeni tudj a betlehemi jászolban fekvő Názáreti Jézusnak, gyermeknek kell lenned. Az élet nagy tanítómestere is erre tanított: "aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” (Mk 10,14)

Mert mit ünnepelünk karácsonykor: Jézus születését. Lehet, hogy megkérded: ki volt Ő? Mire tanított, miért olyan fontos még ma is az Ő tanítása? Miért beszélnek még ma is olyan sokan és olyan sokféleképpen Róla?

Kedves testvérem ezekre a kérdésekre neked kell megadnod a választ. Erre csak úgy leszel képes, ha a szíved és elméd megnyitod, ha félre teszed beidegződött szokásaidat, előítéleteidet és nem mások válaszát lesed, hanem te, saját magaddal szembenézve válaszolsz, mint a valamikori ifjú gyermek, aki szomjazik a tudásra, arra, hogy mindent megértsen és biztonságban érezze magát. A feleletet neked kell megtalálnod és életviteled kell igazolja, hogy a karácsonyi gyermek benned van. Segítségedre lesz a jézusi evangélium, a tanítás, a példázatok. Ezekben van elrejtve, hogyan tudod magadban megőrizni a gyermeki tisztaságot, a becsületet, a szeretetet, a benned levő Isten országát. És akkor lesz karácsonyod. Tudsz örvendeni családod minden tagjával, barátaiddal szeretetteljes légkört tudsz kialakítani és azt táplálni.

Ez a lélek világában tett belső utazás segít, hogy megmaradjon benned a pásztorok kíváncsisága, elindulhass Betlehem felé megtapasztalni az Úr üzenetének igazát, és karácsonykor telítődhess azzal az erővel és fényességgel, amelyre egy újabb esztendő napjaihoz szükséged lesz.

Isten áldása tegye gazdaggá karácsony ünnepét ebben az évben, és vezessen tovább egy boldogabb új év felé!

Főpásztori szeretettel,

Bálint Benczédi Ferenc

püspök